WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK PAI


   Algieria
 2019-12-13 SPOTKANIE CHOINKOWE W ALGIERZE Ambassade de Pologne en Algérie

7 grudnia w Domu Diecezjalnym w Algierze odbyło się Spotkanie Choinkowe!

7 grudnia 2019 r. Referat Konsularny Ambasady RP w Algierze kolejny raz zorganizował spotkanie dla dzieci polonijnych z okazji Mikołajek. W tym roku odbyło się ono w sali Domu Diecezjalnego. Wzięło w nim udział około 70 dzieci w wieku od 2 do 12 lat, którym towarzyszyli rodzice, a nawet niektórzy dziadkowie. Na spotkanie przybyła też, ze swoimi prawnukami, seniorka polskiej diaspory w Algierii Pani Marianna Szymala, która zamieszkuje w tym kraju już od 1945 r.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Ambasada RP w AlgierzePODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook