WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK PAI


   Ukraina
 2019-12-13 AKCJA "WIDZĘ ŚWIAT" Дом Полонии На Востоке

11 grudnia 2019 r. w ramach charytatywnego programu humanitarnego „Widzę świat” Dom Polonii na Wschodzie razem z partnerami - jedną z najlepszych klinik okulistycznych na Ukrainie i polską firmą ubezpieczeniową PZU - CHARKÓW podjęły bezprecedensową akcję!

Na początek zabawny quiz wiedzy o Polsce i wręczenie nagród і słodyczy od PZU- CHARKÓW.

Dalej najważniejsze - bezpłatne badanie wzroku u dzieci, które uczą się języka polskiego w 7-u klasach Centrum Edukacyjnego „Harmonia”, małych dzieci i pracowników „Harmonii”. Uczestnicy wydarzenia, u których zdiagnozowano upośledzenie wzroku, otrzymali 30% zniżki na leczenie okulistyczne.

To dopiero początek!
Robimy razem dobre uczynki!
Dołączajcie się!


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Дом Полонии На ВостокеPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook