WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK PAI


   Mołdawia
 2019-12-13 SOBOTNIE SPOTKANIA Z JĘZYKIEM POLSKIM Stowarzyszenie Polski Dom w Bielcach

W każdą sobotę rano najmłodsi – czyli dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z językiem polskim - spotykają się na kreatywnych zajęciach z języka polskiego, które prowadzą wspólnie panie Anna Mielnik i Marta Kozieradzka.

Pani Ania wymyśla wspaniałe tematy prac plastycznych. Były to między innymi jesienne pejzaże, jeże, parasole czy misie polarne. Dzieci rozwijają w ten sposób swoje umiejętności manualne: wycinanie, malowanie, rysowanie, kolorowanie. To wszystko w bardzo przyjaznej atmosferze i, co najważniejsze, po polsku.

O polskie akcenty dba pani Marta: przygotowuje rozgrzewki, zabawy, wierszyki i piosenki w języku polskim. Nie mogłoby się obyć bez patriotycznych akcentów: dzieci poznały polskie symbole narodowe i nauczyły się wiersza „Kto ty jesteś?”, który wyrecytowały w kościele z okazji Święta Niepodległości, obchodzonego 11 listopada. Dla wielu dzieci był to debiut artystyczny w języku polskim.

To nie koniec sobotnich atrakcji. Po zajęciach z polskiego dzieci ćwiczą układy taneczne z panem Aleksiejem Kiriczenko.

Wszystkie dzieci, które chcą uczyć się języka polskiego w przyjemnej, artystycznej atmosferze – serdecznie zapraszamy!


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Stowarzyszenie Polski Dom w Bielcach / Marta KozieradzkaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook