WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK PAI


   Grecja
 2019-12-13 HEJ KOLĘDA, KOLĘDA! https://www.polonorama.com/

W niedzielę 8 grudnia 2019 r. Polonia ateńska miała przyjemność uczestniczyć w Bożonarodzeniowym Spotkaniu Polonijnym, które odbyło się w Kościele Serca Chrystusa Zbawiciela przy ul. M.Voda 28 w Atenach.

Organizatorami spotkania był Zespół Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach we współpracy ze Stowarzyszeniem Polsko-Greckich Inicjatyw Kulturalnych i Gospodarczych Egida oraz Parafią Serca Chrystusa Zbawiciela w Atenach.

Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć przedstawicieli Ambasady RP w Atenach z Chargé d’Affaires – Panem Tomaszem Wiśniewskiem na czele. Obecni byli również duszpasterze Parafii – ojcowie Stanisław Łucarz, Krystian Jucha oraz Petros Hong, a także działacze Stowarzyszenia Egida oraz nauczyciele i pracownicy polskiej szkoły z Dyrektor Panią Beatą Panagiotopoulou na czele, przedstawiciele Rad Rodziców szkoły oraz lokalnego środowiska greckiego.

Głównym punktem programu był XIII Szkolny Koncert Kolęd i Pastorałek Hej, kolęda, kolęda! którego uczestnicy – dzieci i młodzież polskiej szkoły – wyśpiewali z wielkim zaangażowaniem i radością najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki w tradycyjnych oraz nowych aranżacjach.

Nagrody dla kolędników ufundowane zostały przez Stowarzyszenie Egida.

Koncert uświetniony został występem chóru parafialnego.

W programie niedzielnego spotkania był również świąteczny kiermasz tradycyjnych potraw kuchni polskiej, słodkich wypieków oraz ozdób choinkowych. Jego obfitość i różnorodność cieszyła podniebienia i oczy przybyłych!Impreza spotkała się z dużym zainteresowaniem Polonii ateńskiej – ku wielkiej radości organizatorów!

W czasie koncertu kościół wypełniony był po brzegi, a po zakończeniu kolędowania przygotowane na kiermasz potrawy zniknęły w oka mgnieniu!

Kultywowanie tradycji – także tych świątecznych – jest dla Polaków żyjących poza Ojczyzną szczególnie ważne i bliskie sercu, a dla polskiej szkoły, parafii i stowarzyszeń polonijnych – częścią ich misji.

Projekt został poparty i dofinansowany przez Prezydium Senatu w sprawie określania kierunków działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą w latach 2019 – 2020.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: https://www.polonorama.com/A.S
Zdjęcia: Marzena MavridisPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook