WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK PAI


   Ukraina
 2019-12-17 PAMIĘCI WALEREGO SŁAWKA Konsulat Generalny RP w Winnicy / Генеральне Консульство РП у Вінниці

W 140. rocznicę urodzin trzykrotnego premiera i Marszałka Sejmu RP Walerego Sławka Wicemarszalek Sejmu RP Małgorzata Gosiewska oraz Konsul Generalny RP w Winnicy Damian Ciarciński odsłonili w Strutynce tablicę poświęconą temu wybitnemu Polakowi.

14 grudnia br. na budynku Rady Wiejskiej w podolskiej wsi, gdzie 140 lat temu urodził się przyszły reprezentant rządu polskiego w sztabie Symona Petlury, została odsłonięta tablica pamiątkowa. Inicjatorem tego pomysłu była organizacja społeczna „Chrześcijańsko- Demokratycznym Związkiem Polaków w Winnicy”.

Na uroczystości byli obecni: Wicemarszałek Sejmu RP Pani Małgorzata Gosiewska, senator RP Pani Maria Koc, delegacja miasta Kielce, winnickie władze obwodowe, przewodniczący Strutynieckiej Rady Wiejskiej, a także konsulowie polskiego korpusu dyplomatycznego w Winnicy.

Zespół „Arpegio” z katolickiego Liceum im. Św. Stanisława Kostki w Kielcach, a także chór z Lipowca uświetniły wydarzenie swoim śpiewem.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Konsulat Generalny RP w Winnicy / Генеральне Консульство РП у ВінниціPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook