SWP

   USA
 2020-01-01 Wigilia dla bezdomnych w siedzibie PSFCU na Greenpoincie http://www.ny.bialyorzel24.com/

Kilkadziesiąt osób pojawiło się na spotkaniu opłatkowym zorganizowanym w audytorium głównego oddziału Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej mieszczącym się przy 100 McGuinness Boulevard na Greenpoincie. Wzięli w nim udział ludzie bezdomni, ubodzy i samotni, a także zaproszeni goście oraz harcerze i harcerki, którzy przynieśli „Betlejemskie Światło Pokoju”. W tym roku Wigilijce dla bezdomnych przyświecało hasło: „Gdy ludzkie sposoby zawodzą wybierz boże”.

Namiastka rodzinnego domu

Spotkanie świąteczno-opłatkowe dla ludzi potrzebujących wsparcia odbyło się w czwartek, 12 grudnia, i dla wielu z nich było namiastką rodzinnego domu oraz świątecznej wieczerzy. To wszystko za sprawą odpowiedniej atmosfery, jaką stworzyli organizatorzy, a także świątecznych potraw przygotowanych przez sponsorów. Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego występu chóru złożonego z uczniów Akademii św. Stanisława Kostki z Greenpointu. Wychowankowie Bożeny Konkiel, wśród których ponad połowę grupy stanowili amerykańscy uczniowie, zaśpiewali kilka kolęd i piosenek świątecznych, wprowadzając wszystkich w bożonarodzeniowy klimat.

Okolicznościowy program artystyczny zaprezentowała również znana polonijna artystka i śpiewaczka Katarzyna Druckner, która wyrecytowała kilka świątecznych wierszy oraz zaśpiewała parę kolęd i pastorałek. Swoim śpiewem uroczystość uświetniła również Kinga Stasiak, prezentując piękne polskie kolędy. Z kolei kilka amerykańskich piosenek świątecznych zaśpiewał poseł stanowy Joseph Lentol, który również gościł na spotkaniu opłatkowym.

Oczywiście były także oficjalne przemowy, które wygłosili m.in.: konsul Kamil Henne, przewodniczący Rady Dyrektorów Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej Krzysztof Matyszczyk, a także Eryka Volker, prowadząca i koordynująca całą imprezę. Głos zabierali również różni goście obecni na sali. Wszyscy podkreślali znaczenie tego typu spotkań, a także uczulali obecnych na spotkaniu by zimą, a zwłaszcza w mroźne dni, w szczególny sposób zwracali uwagę na bezdomnych narażonych na zamarznięcie.

Bardzo ważną część spotkania stanowiła wspólna modlitwa oraz łamanie się opłatkiem, który poświęcił ks. Marek Sobczak, proboszcz parafii św. Stanisława Kostki z Greenpointu. Modlitwę wygłosił również ks. Robert Czok, związany z niesieniem pomocy bezdomnym od kilkunastu lat. W trakcie wigilijno-świątecznego spotkania na salę weszły także harcerki i harcerze, którzy przynieśli kaganek z „Betlejemskim Światem Pokoju”. Po wyjaśnieniu idei związanej z roznoszeniem palącego się ognia pochodzącego z Grobu Pańskiego, każdy z uczestników spotkania mógł podejść i zapalić specjalną świeczkę, którą później zabrał do domu. Po zakończeniu części oficjalnej i artystycznej oraz przełamywania się opłatkiem wszyscy razem zasiedli do stołów i spożyli bożonarodzeniową kolację.

Ludzie o dobrych sercach

Spotkanie opłatkowe dla bezdomnych oraz osób ubogich i samotnych zostało zorganizowane dzięki wielkiemu zaangażowaniu wolontariuszy z St. Anthony „Homeless SOS” z Eryką Volker na czele, a także wsparciu finansowemu Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku, Bratniej Pomocy (Polish Assistance) i Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Dzięki sponsorom wszystko było całkowicie bezpłatne dla uczestników spotkania. Poza tym każdy z bezdomnych i potrzebujących otrzymał dodatkowo świąteczną paczkę, a także trochę jedzenia na wynos.

Ważną rolę w przygotowaniu i przebiegu spotkania odegrali wolontariusze, bez zaangażowania których na pewno nie udałoby się go zrealizować. Wśród nich byli: Adela Szprangiel, Aneta Rzucidło, Elżbieta Knapik, Renia Kotlan, Aldona Trzeciak, Ewa Weglarz, Matthew Costales, Linda Carlson Ania Czyżnikowska, Elżbieta Guzikowski, Sylwia Guzikowski, Teresa Szmulewic, Kinga Stasiak, Iza Stasiak i Jeanie Romanowski. Jak widać mimo trudnych czasów i codziennego zabiegania jest jednak spora grupa osób chcących wspierać innych oraz ludzi wyciągających pomocną rękę do tych, którzy z różnych powodów są słabsi i znaleźli się w potrzebie.POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.
NA PODSTAWIE: http://www.ny.bialyorzel24.com/MK


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ
Kopiowanie materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło:
Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu
wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHPORTAL WYŚWIETLONO 14005664 RAZY

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów×