WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK PAI


   Australia
 2020-01-10 70-LECIE HARCERSTWA W MELBOURNE https://portalpolonii.com.au/

Rok 2020 zapisze się na kartach historii australijskiego ZHP jako rok niezwykły, bowiem wówczas przypada jubileusz 70-lecia istnienia naszego Harcerstwa w Melbourne, w stanie Wiktoria.

To jedyna w swoim rodzaju okazja, by przede wszystkim spotkać się z przyjaciółmi, przeżyć jeszcze raz radość wspólnego pobytu we wspaniałym hufcu.

Organizatorzy uroczystości przygotowują dla Państwa szereg wyjątkowych wydarzeń o charakterze kulturalnym i towarzyskim.

Rozpoczniemy obchody tradycyjnie, podczas Dnia Myśli Braterskiej, w niedzielę 16 lutego 2020 r. na Polanie w Healesville. Harcerki i harcerze wezmą udział w weekendowym biwaku. W niedzielę, nasze KPH przygotuje smaczny obiad, który będzie można kupić. Na boisku zorganizujemy gry i zabawy dla dzieci i dorosłych. Będzie można przywieźć swój piknik. Tradycyjnie po południu, odbędzie się ognisko harcerskie.

W niedzielę 24 maja 2020 r. przygotowujemy Rodzinny Dzień Zabawy w You Yangs Regional Park. Będziemy mieć okazję, aby razem wybrać się na przechadzkę, czy na swoich rowerach pojechać trasą po parku. Na miejscu są BBQ (rożna), gdzie wspólnie przygotowujemy BYO obiad. Na terenie parku jest miejsce, gdzie rozpalimy ognisko i tak jak kiedyś, na patykach będziemy smażyć kiełbaski czy w żarze opiekać ziemniaki.

Po obchodach Dnia Żołnierza, który wypada w niedzielę 16 sierpnia 2020 r. zapraszamy na wspólny Kominek Harcerski.

3 października 2020 r. w sobotę odbędzie się Bal Galowy, w Encore, St Kilda Beach. Spodziewamy się gości z innych hufców australijskich i z zagranicznych jednostek. Organizując ten bal wzięliśmy pod uwagę daty Kursu Szkoleniowego i Adastry (Światowe Konferencje Instruktorek Adastra to wielopokoleniowe spotkania instruktorek zwoływane przez Naczelniczkę co kilka lat, według warunków i potrzeb – przyp. red.) na który przyjeżdżają instruktorki i instruktorzy z różnych stron świata.

6 grudnia 2020 r. w niedzielę zapraszamy na tradycyjny Opłatek Harcerski.

Obozem letnim w dniach 3 do 15 stycznia 2021 r. zakończymy nasze celebracje jubileuszu 70-lecia harcerstwa.

Ten piękny jubileusz chcielibyśmy uczcić wystawą, podczas DMB, Kominka Harcerskiego i jubileuszowej Gali. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o udostępnienie ze zbiorów prywatnych pamiątek z czasów harców np. fotografii, tarczy, chust, naszywek, kronik, dokumentów archiwalnych, które można przekazać Komitetowi organizacyjnemu, dzwoniąc/pisząc do:

  • Marty tel. 0422 632 691 email: marts86@gmail.com
  • Ireny tel. 0411 246 706 email: irenakut.zhp@gmail.com
  • Edyty tel. 0438 240 974 email: teszmyd@bigpond.com
  • Hani Terech tel. 0401 300 924
  • Basi Janus tel. 0408 566 132

Jesteśmy przygotowani, aby odebrać od Państwa przedmioty.

Do zobaczenia na obchodach jubileuszowych!

Komitet organizacyjny Hufca Podhale


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: https://portalpolonii.com.au/PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook