WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK PAI


   Norwegia
 2020-01-10 MIŁY EFEKT UDZIAŁU W PROJEKCIE SZKOŁA 6.0 Polska Szkoła w Bergen

Miłą niespodziankę uczniom Polskiej Szkoły w Bergen sprawili koledzy ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Żernikach.

Nawiązując współpracę w ramach projektu Szkoła 6.0 wysłali własnoręcznie wykonane kartki świąteczne wraz z adresami mailowymi w celu podtrzymania tak nawiązanej znajomości. a to oznacza, że przed uczniami z Norwegii duże wyzwanie - trzeba przygotować niespodziankę dla uczniów z Polski. Ta wymiana to początek współpracy....

Więcej o projekcie Szkoła 6.0
Polska Szkoła w Bergen powstała z inicjatywy rodziców w 2009 roku i od tego czasu działa nieprzerwanie ucząc języka polskiego, historii Polski z elementami geografii i wiedzy o społeczeństwie. To z inicjatywy Szkoły w 2016 r. powstała pierwsza w mieście polska biblioteka! Najważniejszym celem Kadry Pedagogicznej jest prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz działanie na rzecz rozwoju oświatowego i kulturalnego dzieci i młodzieży. Wspierają wszelkie przedsięwzięcia edukacyjno-kulturalne, dzięki czemu uczniowie mają możliwość obchodzenia rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, jak również Dnia Flagi oraz Dnia Polonii i Polaków za Granicą. Pamiętają o tradycjach Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Działania obejmują projekty i akcje mające na celu upowszechnianie czytelnictwa oraz kontakt z polską kulturą. Organizowane są spotkania z polskimi pisarzami oraz znanymi ludźmi ze świata polskiej kultury i sztuki. Tradycyjnie co roku uczniowie wraz z rodzicami zapraszani są na polski spektakl teatralny. Prowadzone są także liczne szkolenia oraz warsztaty dla dzieci, młodzieży i rodziców.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Polska Szkoła w BergenPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook