WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK PAI


   Szwecja
 2020-01-12 CEGIEŁKA "KWIATÓW POLSKICH" DLA WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY Zespół Pieśni i Tańca Kwiaty Polskie

Dzieci i młodzież z Zespołu Pieśni i Tańca Kwiaty Polskie pod przewodnictwem Marii Tatusch wystąpiły 12 stycznia dla Wielkiej Orkiestry Światecznej Pomocy.

We współpracy ze sztabem Orkiestry w Malmö dowodzonym przez Mariole Turbiarz, Kwiaty Polskie zaangażowały się w pomaganie w 28 finale Orkiestry. Grupa starsza rozpoczęła orkiestrowe granie pięknie wykonanym polonezem, a młodsza brawurowo odtańczyła taniec Tomtar (skrzatów) robiąc ukłon w stronę szwedzkiej tradycji. Z przytupem pojawiła się na scenie grupa starsza w tańcach górali żywieckich.

Orkiestra w Malmö zakończy swoje granie wieczorem.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Zespół Pieśni i Tańca Kwiaty PolskiePODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook