WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK PAI


   Stany Zjednoczone Ameryki
 2020-01-13 Koncert Bożonarodzeniowy w Amerykańskiej Częstochowie Shrine of Our Lady of Czestochowa, Doylestown, PA

Jednym z tradycyjnych zwyczajów bożonarodzeniowych, obok wigilijnego stołu, łamania się opłatkiem czy udziału w Pasterce jest kolędowanie. Śpiew kolęd wyraża naszą radość i wdzięczność Jezusowi za przyjście na ten świat, za stanie się jednym z nas. W wielu krajach i językach wierni chrześcijanie wyśpiewują tę radość w tym szczególnym bożonarodzeniowym czasie. Nie inaczej było również w Amerykańskiej Częstochowie, która ze względu na swój szczególny sanktuaryjny charakter przyciąga wielu pielgrzymów mówiących w różnych językach, a skoro mówiących to i śpiewających.

Aby zjednoczyć ich wokół Jezusowego żłóbka, po raz kolejny o. Krzysztof Drybka, przeor Amerykańskiej Częstochowy ogłosił bożonarodzeniowy koncert, który odbył się w niedzielę 29 grudnia, o godz. 4pm, w Kaplicy św. Anny. Koncert zorganizował i poprowadził p. Paweł Raczkowski, organista przy naszym sanktuarium. Udało mu się zgromadzić chór polifoniczny, orkiestrę dętą, inne grupy działające przy naszym sanktuarium, jak również przedstawicieli wspólnoty Ojców Paulinów. Taka mieszanka zaprezentowała przepiękny, bogaty bożonarodzeniowy repertuar muzyczny z wielu krajów.

Mogliśmy usłyszeć polskie kolędy i pastorałki śpiewane przez diakonię muzyczną Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym Shema, małego Dominika, syna naszego organisty, który zaśpiewał niełatwą w interpretacji kolędę Przybieżeli do Betlejem. O. Rafał Walczyk zagrał na gitarze i zaśpiewał utwór: Weź mnie Panie. O. Marcin Ćwierz wykonał znaną francuską kolędę: Les anges dans nos campagnes. Pani Hope Lacson po świątecznemu zinterpretowała utwór Hallelujah Leonarda Cohena. Kilka kolęd zaśpiewał nasz sanktuaryjny chór. Kolędy solo i w grupie zaprezentowali członkowie orkiestry dętej oraz p. Anna Lubomirski, która zagrała jedną z kolęd na flecie poprzecznym. Całemu wydarzeniu towarzyszyła radość, wierni chętnie włączali się w śpiew kolęd, dzieląc wzajemnie radością i serdecznym ciepłem.


Z radością oczekujemy już przyszłorocznego koncertu, który miejmy nadzieję będzie jeszcze piękniejszy i bogatszy w repertuar.

o. Marcin Ćwierz


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: https://www.czestochowa.us/
PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook