WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK PAI


   Ukraina
 2020-01-13 SPOTKANIE OPŁATKOWE W STRZAŁKOWICACH Łączą nas Strzałkowice

11 stycznia 2020 r.odbyło się po raz kolejny spotkanie opłatkowe organizowane przez Centrum Kulturalno-Oswiatowe Wspólnoty Polskiej w Strzałkowicach.

Tradycyjne łamanie się opłatkiem, poprzedził koncert kolęd, które wykonali dla zgromadzonych artyści z Sąsiadowic, zespół "Małe Niebo" i "Niebo Do Wynajęcia" ze Strzałkowic.

Swoją obecnością spotkanie opłatkowe w Strzałkowicach zaszczycił Pan Konsul Rafał Kocot z Konsulatu Generalnego RP we Lwowie і pani dyrektor Krystyna Husarz z Polskiej Sobotniej Szkoły im. Jana Pawła II w Samborze.

W spotkaniu wzięła udział duża grupa Polaków z Sąsiadowic, Strzałkowic i Dąbrówki.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Łączą nas StrzałkowicePODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook