WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK PAI


   Wielka Brytania
 2020-01-14 I MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ EDUKACJI POLONIJNEJ https://puno.edu.pl/

Polski Uniwersytet na Obczyźnie zaprosił nauczycieli polonijnych z Europy, i nie tylko, do uczestnictwa w I Międzynarodowym Dniu Edukacji Polonijnej dotyczącym interdyscyplinarnych problemów warsztatu nauczyciela polonijnego. Wydarzenie odbyło się 12 stycznia 2020 r. w Londynie, w POSK-u.

Polski Uniwersytet na Obczyźnie (PUNO) w Londynie skupia specjalistów – badaczy i praktyków zajmujących się edukacją polonijną na terenie Wielkiej Brytanii i nie tylko. Pomysł organizacji I Międzynarodowego Dnia Edukacji Polonijnej Projekt powstał w wyniku rozpoznania przez pracowników PUNO potrzeby specjalistycznego programu do pracy z pracy z dziećmi w polskich szkołach poza granicami kraju.

Skierowany był do organizatorów pracy oświatowej, dydaktyków oraz innych osób zainteresowanych edukacją w polskich szkołach poza granicami Polski a dotyczył zastosowań praktycznych i miał charakter interdyscyplinarny. W jego realizację włączyła się kadra naukowa PUNO oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni, zajmujący się tematyką pracy z uczniem w warunkach migracyjnych z uczelni w Polsce.

Dzięki uczestnictwu w sesjach wykładowych nauczyciele uczący w polskich szkołach poza granicami Polski podniosło swój poziom wiedzy i kompetencji a także wzbogaciło warsztat pracy.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: https://puno.edu.pl/PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook