WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK PAI


   Ukraina
 2020-01-14 BAL LEGENDY GALICYJSKIEGO WERSALU Konsulat Generalny RP we Lwowie / Генеральне Консульство РП у Львові

W niedzielę 12 stycznia 2020 r. w Pałacu Potockich w Czerwonogradzie odbyło się widowisko muzyczno-teatralne zatytułowane „Bal – Legendy Galicyjskiego Wersalu”. Organizatorem wydarzenia był czerwonogradzki oddział Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej.

Artyści z amatorskiego teatru „Krystynopolanie” oraz zespołu tańca „Molodyczyky” przybliżyli licznie zgromadzonej publiczności bogatą historię Czerwonogradu/Krystynopola, jego zabytków oraz historię polskich rodzin szlacheckich związanych z tym miejscem. Widowisko odbyło się w odrestaurowanej części Pałacu Potockich, w którym dziś mieści się czerwonogradzki oddział Lwowskiego Muzeum Historii Religii.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Konsulat Generalny RP we Lwowie / Генеральне Консульство РП у Львові
zdjęcia: Irena Zając


PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook