WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK PAI


   Ukraina
 2020-01-15 DARY NA KRESY OD OPOLSZCZYZNY TKPZL oddział w Stryju

W dniu 12 stycznia 2020 r. odbyło się spotkanie członków TKPZL w Stryju z naszymi rodakami z Polski – do Stryja zawitali Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Opolu i jednocześnie prowadząca audycję „Polonijne Radio Opole” Halina Nabrdalik, Sołtys Puszyny w gminie Korfantów Danuta Kmiecik, reporterzy Radia Opola Jan Poniatyszyn oraz Sławomir Kieler.

Głównym celem podróży polskiej ekipy na Ukrainę było dostarczenie darów z Opolszczyzny dla osób chorych, starszych, samotnych w Sądowej Wiśni, Lwowie, Stryju. Zbiór darów organizował opolski oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Do tej akcji zaangażowały się mieszkańcy Opolszczyzny. Radio Opole pomogło z transportem, został nadany bus.

Członkom Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej w Stryju było bardzo miło spotkać się z rodakami z Opolszczyzny. Dzieci, młodzież oraz osoby starsze przygotowali kolędy na powitanie gości z darami. Po wspólnym kolędowaniu odbyła się przyjemna rozmowa przy herbacie i domowych wypiekach.

Było bardzo miło spotkać się z naszymi wieloletnimi partnerami. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska w Opolu realizowaliśmy sporo projektów - Lato z Polską, wielokrotnie przyjeżdżaliśmy jedni do drugich z różnych okazji, na przykład takich jak Opłatkowe spotkanie, Akademia 11 Listopada, Dni Kresowe w Opolu. Także chcemy jeszcze raz podziękować gminie Korfantów za przyjęcie naszego teatru „Stryjanie” w czasie tournée z programem „Wolna i Niepodległa” po Opolszczyźnie.

Dary w Stryju zostały przekazane osobom starszym, chorym, samotnym, potrzebującym. Za co polskie środowisko przy TKPZ w Stryju składa wielkie dzięki za pamięć. Bóg zapłać wszystkim którzy przyczynili się do tej akcji.

Członek zarządu TKPZL oddział w Stryju
Alona Marszuk


Informacja: Polonijna Agencja InformacyjnaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook