Litwa
 2020-01-22 Kochają nas, wspierają, zawsze są przy nas... Dzień Babci i Dziadka w Rzeszy l24.lt

Jak ważna jest babcia i dziadek pokazali uczniowie klas początkowych ze Szkoły Podstawowej im. św. Faustyny Kowalskiej w Rzeszy.

Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Lilija Sadajska, która serdecznie przywitała przybyłych gości. Życzyła wszystkim babciom oraz dziadkom samych pięknych chwil w życiu i tego, aby zawsze byli dumni ze swych wnuków. Na przywitanie kochanych gości wnuczęta zaśpiewały piosenkę i złożyły życzenia. Potem specjalnie z okazji ich święta dzieci przedstawiły jasełka, przygotowane z okazji Bożego Narodzenia. Dzieci w rolach Maryi, Józefa, pastuszków, Trzech Króli, śnieżynek, myszek, kotków oraz owiec w przedstawieniu przypominały o wspaniałej nowinie sprzed dwóch tysięcy lat, jak również uzmysłowiły siłę i znaczenie miłości, szacunku i pojednania w codziennym życiu. Zaprezentowany taniec pasterzy i pasterek oraz pięknie zaśpiewane pastorałki wprowadziły widzów w nastrój radości.

Wszyscy dziadkowie z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej wyrazić swoją miłość i szacunek oraz podziękować dziadkom za cierpliwość, zrozumienie i opiekę, a przede wszystkim za czas, który zawsze mają dla swoich wnuków. Mimo że od świąt minęło już trochę czasu to przedstawienie nie straciło ani uroku, ani aktualności. Jasełka zachwyciły dziadków i babcie, dzieci były przejęte, a widzowie wzruszeni. W ten sposób dzieci przybliżyły swoim najbliższym tradycję związaną ze świętami Bożego Narodzenia i wprowadziły dziadków w miły i ciepły nastrój. Po występie wnuczęta wręczyły swoim ukochanym babciom i dziadkom przygotowane samodzielnie upominki i laurki z pięknymi życzeniami.

Na koniec były oczywiście słodkości i pamiątkowe zdjęcia. Wszystkim babciom i dziadziom składamy serdeczne życzenia!


Bożena Gieglis, nauczycielka metodyk nauczania początkowego


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: l24.ltPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook