Litwa
 2020-01-22 Obchody 157. rocznicy wybuchu powstania styczniowego w Kaplicy Powstańców na Rossie zw.lt

W 157. rocznicę wybuchu powstania styczniowego ambasador Polski na Litwie Urszula Doroszewska złożyła wieńce w kaplicy na Rossie, gdzie podczas niedawnego uroczystego pochówku spoczęli uczestnicy i przywódcy powstania, między innymi Zygmunt Sierakowski i Konstanty Kalinowski.

„Powstanie styczniowe jest częścią naszej pamięci historycznej, naszych wyobrażeń o nas samych. Ta karta historii dotyczy bardzo wielu rodzin, szczególnie tutaj – bardzo wiele z nich zostało a to pozbawionych majątku, a to wysłanych na Sybir, co potem skutkowało bardzo dużymi zmianami społecznymi na tych terytoriach” – powiedziała Urszula Doroszewska.

„Ten obraz powstańców, lasu, potyczek, czarnej powstańczej biżuterii noszonej przez kobiety, ciągle istnieje w naszej wyobraźni, tworzy naszą pamięć” – dodała ambasador.

Jak przyznała, pogrzeb powstańców na Rossie zapoczątkował nowy element tradycji obchodów kolejnych rocznic wybuchu powstania.

„Zygmunt Sierakowski i Konstanty Kalinowski są dla nas bardzo ważni, są to postaci podręcznikowe i myślę, że bardzo wielu turystów będzie przyjeżdżać tutaj z Polski, aby zobaczyć miejsce ich spoczynku. Ale byłoby dobrze, żeby to miejsce stało się też natchnieniem dla ludzi, żeby organizować szlaki śladem powstańców styczniowych, aby także młodzież litewska mogła z tego skorzystać” – podkreśliła Doroszewska.

„Mam nadzieję, że ten pochówek przyczyni się do odnowienia pamięci o powstaniu styczniowym i wsparcia różnych inicjatyw miejscowych. Jako ambasada zobowiązujemy się do wsparcia tych inicjatyw” – zapewniła ambasador RP w Wilnie.

Uroczysty pochówek uczestników i przywódców powstania styczniowego odbył się w Wilnie w końcu listopada ubiegłego roku. W pogrzebie wzięli udział prezydenci Litwy i Polski, premier Polski, przedstawiciele władz Białorusi, Łotwy i Ukrainy.

Szczątki przywódców powstania, wśród których są przywódcy Konstanty Kalinowski i Zygmunt Sierakowski, zostały odnalezione na Górze Giedymina w styczniu 2017 roku. Powstańcy czekali na godny pochówek przez 156 lat.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: zw.lt / Fot. Joanna BożerodskaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook