Rosja
 2020-01-22 EDUKACJA W POLSCE KLUCZEM DO POMYŚLNEJ KARIERY Saratowska Regionalna Organizacja Społeczna "Polskie Narodowo-Kulturalne Centrum "Polonia" (Польский национально-культурный центр Полония)

17 grudnia 2019 r. w Saratowie w sali Saratowskiego Muzeum Walki i Pracy Irena Siergiejew przeprowadziła wykład publiczny "Edukacja w Polsce Kluczem do Pomyślnej Kariery".

Chodziło o instytucje oświatowe w Polsce i zalety krajowego systemu oświaty. Zgromadzeni dowiedzieli się o warunkach przyjęcia na uczelnię w Polsce i specyfice kształcenia. Szczególne zainteresowanie wzbudziły historie mieszkańców Saratowa, którzy się dostali na uczelni w Polsce i po ukończeniu studiów znaleźli pracę w Warszawie, Gdańsku, Krakowie oraz w krajach Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Wykładowi towarzyszyła prezentacja audiowizualna. Zwiedzanie wykładu było bezpłatne dla wszystkich chętnych.

Dziękujemy Wydziałowi Konsularnemu Ambasady RP w Rosji za wsparcie w zorganizowaniu tej imprezy!


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: relacji prezesa SROS "PNKC "Polonia" Antoniego KuzniecowaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook