Belgia
 2020-01-24 SPOTKANIE POLONIJNEJ RADY KONSULTACYJNEJ Polska Macierz Szkolna w Belgii

23 stycznia 2020 roku, w budynku Ambasady RP w Brukseli, odbyło się kolejne spotkanie Polonijnej Rady Konsultacyjnej.

W spotkaniu wziął udział pan senator Kazimierz Ujazdowski, obecny Przewodniczący Senackiej Komisji do Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

W trakcie spotkania omawiano najważniejsze zagadnienia dotyczące Polonii Belgijskiej oraz przygotowano kalendarz wydarzeń polonijnych w Belgii w roku 2020.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Polska Macierz Szkolna w BelgiiPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook