Kirgistan
 2020-01-28 DZIEŃ BABCI I DZIADKA PSKO "Odrodzenie"

26 stycznia 2020 roku w stowarzyszeniu PSKO "Odrodzenie" obchodzono Dzień Babci i Dziadka. Dzieci przygotowały krótki program artystyczny, wiersze, piosenki i piękne Myszki – upominki, własnoręcznie wykonane dla babć i dziadków.

Przy okazji odbyło się również zebranie, na którym wybrano nowych członków Zarządu PSKO „Odrodzenie” w miejsce tych, którzy wyjechali lub zrezygnowali i opracowano plan pracy na 2020 rok.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: PSKO "Odrodzenie"


PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook