Polska
 2020-02-04 Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą zapoznała się z informacją Biura Polonijnego Kancelarii Senatu o kierunkach działań Senatu RP na rzecz Polonii i Polaków za granicą w 2020 r.

Komisja przyjęła również plan pracy w pierwszym półroczu 2020 r.

Sprawozdanie z udziału w otwarciu nowej siedziby Szkoły Polskiej w Antwerpii oraz w spotkaniach z przedstawicielami Polonii belgijskiej przedstawił senator Kazimierz Michał Ujazdowski.

Sprawozdanie z udziału w Polonijnym Koncercie Noworocznym w Berlinie przedstawił senator Wojciech Ziemniak.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Senat Rzeczypospolitej PolskiejPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook