Brazylia
 2020-02-04 ROZTAŃCZONY "POLSKI OGIEŃ" PAI

Obecnie w Brazylii, a przede wszystkim w miejscach, w których można odnaleźć najwięcej śladów przybyłych tu w XIX wieku Polaków, rozwija się z powodzeniem działalność szeregu organizacji i stowarzyszeń zaangażowanych w promocję kultury polskiej i efektywnie współpracujących z polskimi placówkami dyplomatycznymi.

Największą organizacją polsko-brazylijską jest bezsprzecznie BRASPOL, który kilka dni temu obchodził 30 jubileusz swojej działalności. Jego Oddział w Guarani das Missões to przykład jak szeroką skalę działalności obejmuje. Oprócz działań sportowych, historycznych, kulturalnych i edukacyjnych chcemy przypomnieć, że niespełna rok temu powołano do życia grupę taneczną "Polski Ogień", która po wakacyjnej przerwie wznawia regularne zajęcia. Polonijna młodzież, która kocha tradycję przodków przez 4 godziny tygodniowo z zapałem ćwiczy polskie tańce ludowe.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: zdjęcia: Anna Diesca Jablonski
PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook