Portugalia
 2020-02-08 ODZNAKI BENE MERITO DLA POLONII Z PORTUGALII Ambasada RP w Lizbonie / Embaixada da Polónia em Lisboa

Działające od 2013 r. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Polónia” (Associação Sócio Cultural "Polónia") jest jedyną organizacją polonijną w Portugalii.

Stowarzyszenie działa na rzecz promocji polskiej kultury i języka polskiego oraz integracji środowiska polonijnego w Portugalii. Prowadzi także szkółkę, dzięki której polskie dzieci mieszkające w Lizbonie i jej okolicach mogą uczyć się języka polskiego i mają kontakt z rówieśnikami również mówiącymi po polsku.

Wczoraj przewodnicząca Stowarzyszenia Maria Milewska oraz wiceprzewodnicząca Iwona Sadłowska odebrały z rąk Ministra Spraw Zagranicznych Jacka Czaputowicza odznakę Bene Merito za działalność na rzecz promocji kultury i języka polskiego.

Serdecznie gratulujemy!


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Ambasada RP w Lizbonie / Embaixada da Polónia em LisboaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook