Białoruś
 2020-02-09 80. ROCZNICA DEPORTACJI POLAKÓW UPAMIĘTNIONA W LIDZIE PAI

W Lidzie na zachodniej Białorusi odbywają się dziś obchody 80. rocznicy deportacji Polaków z Kresów Wschodnich w głąb Związku Radzieckiego. Uczestnicy uroczystości biorą udział w nabożeństwie w kościele i spotkają się na akademii, organizowanej przez Związek Polaków na Białorusi.

W wydarzeniu bierze udział delegacja Senatu RP na czele z Panią Senator Marią Koc, a także Sybiracy, w tym ci z nich, do domów których 10 lutego 1940 roku wdarło się NKWD.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: zdjęcia Andrzej Poczobut


PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook