Francja
 2020-02-13 Jubileusz Trzydziestolecia Chóru Piast Ambasada RP w Paryżu

Polonijny chór Piast świętował 30. rocznicę założenia w Ambasadzie RP w Paryżu

W dniu 31 stycznia br. w salonach Ambasady RP w Paryżu odbył się jubileusz trzydziestolecia polonijnego chóru Piast połączony z uroczystym koncertem. Gości powitał Konsul RP w Paryżu Andrzej Szydło, który w imieniu Ambasadora RP w Republice Francuskiej pogratulował chórzystom oraz podziękował za wieloletnią pracę na rzecz promocji polskiej kultury oraz wkład w budowanie tożsamości narodowej Polaków we Francji. Chór Piast odebrał również gratulacje od czołowych postaci francuskiej Polonii.

Podczas koncertu zespół pod batutą pani Brygidy Rucińskiej wykonał utwory takie jak „Polonez rycerski”, „Ballada o Mickiewiczu” czy „Legiony”. Gościem specjalnym był pan Jacek Beszczyński, jeden z najpopularniejszych bardów w Polsce i przyjaciel chóru, który przyjechał do Paryża specjalnie na tę uroczystość.

Chór Piast został założony w 1989 r. przez śp. Mariana Blicharza, muzyka zespołu Mazowsze, dyrygenta i kompozytora. Blicharz komponował muzykę min. do poezji św. Jana Pawła II, Norwida i Leśmiana. W ostatnich latach został laureatem konkursu Wybitny Polak we Francji. Obecnie chór prowadzony jest przez panią Brygidę Rucińską oraz pana Andrzeja Raniszewskiego. W jego repertuarze znajdują się przede wszystkim pieśni o charakterze patriotycznym, wojskowym a także sakralnym. Artyści regularnie występują na świętach polonijnych, a także w polskich szkołach oraz kościołach. Piast koncertował również poza granicami Francji, min. w Londynie, Rzymie i Gdańsku.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Ambasada RP w Paryżu
PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook