Wielka Brytania
 2020-02-13 "WITNESS OF WAR" - FILM O BOHATERACH WOJENNYCH britishpoles.uk

"Witness of War" to projekt, który powstał z myślą o polskich weteranach zmuszonych do opuszczenia kraju po II wojnie światowej. Koncentruje się nie tylko na przeżyciach bohaterów podczas walki o wolność, lecz także zwraca uwagę na konieczność zmagania się z dyskryminacją i niezrozumieniem ze strony innych narodowości. "Witness of War" to świadectwa ludzi, dzięki którym możemy dzisiaj mówić o wolności. Świadectwa ludzi, którzy już w młodym wieku czuli świst pocisków na karku i nie poddali się. Wywalczyli wolność dzięki determinacji i miłości do ludzi, silniejszej niż strach.


PAI

Wywiad z Lili Pohlman, która przeżyła getto i Holokaust


Celem tej inicjatywy jest edukacja młodzieży poprzez produkcję wideo oraz ukazanie prawdziwych wydarzeń II wojny światowej z perspektywy Polaków, imigrantów, którzy przeżyli burzliwe lata 1939-1945. Producenci "Witness of War" dążą także do tego aby Ci, którzy jeszcze nie mieli okazji opowiedzieć swojej historii, mogli zabrać głos i zostawić po sobie świadectwo, które nigdy nie odejdzie w zapomnienie.


PAI

Wywiad z profesorem Leszkiem Żukowskim


Obecnie trwają prace nad odcinkiem pilotażowym, w którym zostaną przedstawione historie polskich weteranów, którzy po II wojnie światowej zmuszeni byli opuścić Polskę i osiedlić się w Wielkiej Brytanii. To zapoczątkuje serię dokumentalną, umożliwiającą poznanie sytuacji polskich żołnierzy, którzy wyemigrowali do USA, Kanady, Australii oraz Syberii.

„Jesteśmy bardzo zdeterminowani aby dać głos osobom, które próbowały się dopasować do nowej rzeczywistości. Nie mogły wrócić do swojego kraju i musiały walczyć o uznanie w ich nowym domu. To historie, z którymi może utożsamić się wielu z nas.” – mówi Krzysztof Łukaszewski – autor i producent, mieszkający w Wielkiej Brytanii od 13 lat.


PAI

Kolacja dla Weteranów Ognisku Polskim, wywiad z 98-letnim majorem Ottonem Hulackim i 96-letnim podporucznikiem Antonim Grudniem. Obydwaj z 2. Korpusu Polskiego gen. W. Andersa


"Witness of War" to projekt, który dostarcza coś więcej niż tylko fakty historyczne. Umożliwia poznanie autentycznych wydarzeń dzięki opowieściom prosto z ust weteranów, którzy przeżyli II wojnę światową. To opowieści o rozstaniach z bliskimi, trudnych chwilach na granicy życia i śmierci, lecz także o miłości i pomocy drugiemu człowiekowi.

„Historie naszych bohaterów będą wspierane przez wywiady z młodszym pokoleniem polskich imigrantów, które pomaga promować Polskę na scenie światowej.” – dodaje Marcin Olczak, reżyser serii dokumentalnej, mieszkający na wyspach od 12 roku życia.


PAI

Ambasador Anna Maria Anders udziela wywiadu na temat swojej śp. ojca generała Władysława Andersa i powojennego losu żołnierzy 2. Korpusu Polskiego na Wyspach


W ramach projektu "Witness of War" przeprowadzono wywiady z ogromną ilością weteranów mieszkających na Wyspach oraz nawiązano współpracę między innymi z takimi osobami jak: Arkady Rzegocki – ambasador Polski w Wielkiej Brytanii; Anna Maria Anders – córka gen. Władysława Andersa oraz ambasador Polski we Włoszech; Jan Kasprzyk – Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych; Daniel Kawczyński – Członek Brytyjskiego Parlamentu o polskich korzeniach jak również znani historycy i autorzy książek, między innymi prof. Norman Davies i Roger Moorhouse.


Autor: Dorota Neclaw


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: britishpoles.uk
Zdjęcia: Witness of War
PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook