Polska
 2020-02-13 Tylko tworząc kulturę można ją zachować Senat RP

Wicemarszałek Senatu Michał Tomasz KAMIŃSKI wręczył dziś nagrody dziennikarzom polskim i polonijnym - uczestnikom konkursu pt. „Tylko tworząc kulturę można ją zachować”. Celem tegorocznej edycji było pokazanie jak Polacy poza granicami dbają o polskie dziedzictwo kulturowe, jak sami uczestniczą w tworzeniu kultury i dzięki temu przyczyniają się do zachowania i budowania naszej tożsamości narodowej.

Jury przyznało dwie równorzędne pierwsze nagrody:

Panu Cezaremu Galkowi za reportaż wyemitowany w Radiu Zachód pt. „80 lat miłości do Wilna”. W ocenie jury ten reportaż radiowy zasługuje na najwyższą ocenę, bo to barwna, wielowymiarowa opowieść o postaci związanej z Wilnem, o miłości do tego miasta, o kultywowaniu wileńskiego, miejskiego folkloru, działalności artystycznej promującej ten folklor, o gromadzeniu i ocaleniu przed zapomnieniem tekstów wileńskich piosenek. Dzięki multiplikacji przestrzeni i narracji odbiorca staje się uczestnikiem wydarzeń przedstawionych w reportażu.

Pani Alicji Grzechowiak za reportaż filmowy wyemitowany w TVP Wilno pt. „Pani Krystyna”. Według jury ten reportaż filmowy o Krystynie Adamowicz, dziennikarce, społeczniczce, która całe życie poświęciła wspieraniu kultury i języka polskiego na Litwie zasługuje na najwyższą nagrodę z uwagi na wybór bohatera, na realizację budującą nostalgiczny nastrój oraz spójny i interesujący przekaz.

III nagrodę jury przyznało:

Panu Rafałowi Skórskiemu, za tekst opublikowany w kwartalniku „Gourmet” pt. „Francuska klasyka z polskim rodowodem”. Jury przyznało tę nagrodę za interesujące spojrzenie na temat konkursu. Tekst opowiada o wkładzie Polaków we francuską kuchnię poprzez pryzmat sukcesu polskiego restauratora we Francji. Według jury sukces polskiego szefa kuchni oparty o polską kulturę kulinarną jest znakomitą promocją Polski we Francji.

Jury zdecydowało o przyznaniu czterech równorzędnych wyróżnień:

Pani Grażynie Preder za reportaż radiowy wyemitowany na antenie Polskiego Radia Koszalin pt. „Życie w cieniu pałacu”. Bohaterem reportażu jest odrestaurowany pałac, który w podwileńskiej miejscowości staje się centrum życia kulturalnego, ma wpływ na przywracacie polskiej pamięci historycznej i popularyzację polskiej kultury.

Pani Agacie Rokickej za reportaż radiowy wyemitowany na antenie Radia Szczecin pt. „Dziecięca lwowska fala”. Widzimy świat radia oczami dzieci, które w języku polskim tworzą audycje we lwowskim radiu. To radio upowszechnia polskie tradycje, polską kulturę i integruje polską młodzież ze Lwowa

Panu Artemowi Czernyszewowi za reportaż radiowy wyemitowany na antenie radia Rodacy Na Syberii pt. „Zakończenie roku szkolnego w Abakanie”. Z wypowiedzi bohaterów reportażu, z których wyłania się obraz żyjących w Republice Chakasji w Rosji osób polskiego pochodzenia, które mimo, że nie jest to łatwe starają się pielęgnować polskość, kultywować polskie obyczaje i kulturę.

Panu Piotrowi Płonce za reportaż wyemitowany w PepeTV pt. „Poezjada”. Reportaż dokumentuje cenną inicjatywę polonijną w Niemczech – cykliczne spotkania polonijnych artystów – poetów, muzyków, którzy mają możliwość zaprezentowania swojej twórczości. Te spotkania artystyczne pozwalają nie tylko na integrację środowiska polonijnego i budowanie wspólnoty polonijnej, ale poprzez tworzenie kultury opartej na polskiej spuściźnie kulturowej, na jej zachowanie.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Senat RPPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook