Czechy
 2020-02-14 W SKRZECZONIU WIELE SIĘ DZIEJE http://zwrot.cz

W niedzielę 9 lutego w skrzeczońskim Domu PZKO odbyło się zebranie sprawozdawcze, podczas którego przeprowadzono ocenę działalności Miejscowego Koła PZKO za 2019 rok. Obecna była prezes Zarządu Głównego PZKO Helena Legowicz.

Sekretarz Koła PZKO Tadeusz Guziur przedstawił ogólne sprawozdanie z działalności. Szczegółowe sprawozdanie finansowe związane z Domem PZKO przedstawił Czesław Gałuszka, pełniący funkcję prezesa Koła i skarbnika. Uchwalono budżet i ramowy plan pracy na rok bieżący.

Do najważniejszych akcji w ubiegłym roku należał bal „W starym kinie”, walne zebranie, Powitanie Wiosny, uroczysty apel z okazji 50. rocznicy odsłonięcia pomnika 104 Polaków na skrzeczońskim cmentarzu, smażenie jajecznicy, festyn, wycieczka do Jesioników, tematyczne spotkania nowo powstałego klubu 50±, dwa skrzeczońskie jarmarki – wielkanocny i świąteczny oraz wigilijka połączona ze spotkaniem z jubilatami Koła.

Kontynuowano także współpracę z zaprzyjaźnionym Towarzystwem Miłośników Ziemi Grodkowskiej, zapoczątkowaną w 1973 roku. Grodkowianie byli obecni na skrzeczońskim balu, wzięli udział w Festiwalu PZKO w Trzyńcu oraz w wycieczce do Jesioników, natomiast skrzeczoniacy uczestniczyli w Grodkowskich Dniach Kultury, wspólnej wycieczce na Ukrainę, w tradycyjnych grodkowskich dożynkach oraz w obchodach 70-lecia grodkowskiego Domu Kultury.

W ramach sportowej działalności zorganizowano mistrzostwa Koła w strzałkach, tenisie stołowym oraz międzynarodowy turniej w piłce nożnej. Doszło również do wymiany drużyn piłkarskich, które uczestniczyły w turniejach w Grodkowie i Boguminie.

W ramach Koła aktywnie działał chór mieszany Hasło, który z dyrygentką Ireną Szeliga zaliczył 6 występów, samodzielnie lub w ramach współpracy z chórami Zaolzie z Orłowej-Lutyni, Lutnia z Lutyni Dolnej i Kalina z przygranicznych Łazisk.

W dyskusji prezes ZG PZKO Helena Legowicz wspomniała o najważniejszych ubiegłorocznych imprezach, a były to Festiwal PZKO, obchody 70-lecia „Zwrotu”, benefis Karola Suszki – 60 lat działalności aktorskiej oraz setne urodziny Stanisława Hadyny, a także zaprosiła na jubileusz zespołu Rytmika i przegląd teatralnych zespołów dziecięcych Talinki.

Wybrano kierowniczkę skrzeczońskiego Klubu Kobiet, którą została ofiarna członkini zarządu Ewa Błažek. Zaproszono również członków Koła na tradycyjne Powitanie Wiosny 21 marca oraz Jarmark Wielkanocny 27-28 marca.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: http://zwrot.cz (DG)
Zdjęcia: Danuta GuziurPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook