Białoruś
 2020-02-14 OBCHODY 81. ROCZNICY URODZIN CZESŁAWA NIEMENA W MUZEUM CZESŁAWA NIEMENA Instytut POLONIKA

W niedzielę 16 lutego w Wasiliszkach Starych na Białorusi odbędą się uroczyste obchody z okazji 81. rocznicy urodzin Czesława Niemena.

Część uroczystości będzie miała miejsce w Muzeum Czesława Niemena, gdzie Instytut POLONIKA sfinansował renowację dachu kwotą ponad 26 tys. euro.

Siedziba Muzeum Czesława Niemena w Starych Wasiliszkach mieści się w domu, w którym przez 19 lat mieszkał Czesław J. Wydrzycki, bardziej znany jako Czesław Niemen. W 2019 r. Instytut POLONIKA sfinansował remont dachu, który był pokryty eternitem, a przed laty gontem. W ramach przeprowadzonych prac zostało zdemontowane stare pokrycie dachowe z eternitu i zniszczonego gontu. Wymieniono deskowania szczytów i wzmocniono więźbę dachową oraz zrekonstruowano pierwotne pokrycie dachu z drewnianego gontu, czyli dranki.

Prace zostały wykonane w oparciu o program prac przygotowany przez rzeczoznawcę MKiDN w zakresie badań i ochrony architektury drewnianej oraz historycznych konstrukcji ciesielskich, a realizatorem projektu była białoruska firma SalAnstroiOpt. Koszt prac wyniósł ponad 26 tys. euro. Dzięki zakończonym w 2019 r. pracom remontowym, liczni turyści oraz znamienici goście uroczystych obchodów urodzin Artysty będą mogli zobaczyć przywrócony pierwotny wygląd tego niewielkiego domostwa.

Organizatorem uroczystości jest Szczuczyński Rejonowy Komitet Wykonawczy.


Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA został powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego 18 grudnia 2017 r. jako wyspecjalizowana państwowa instytucja kultury, której celem jest zachowanie materialnych śladów kultury polskiej za granicą oraz kształtowanie świadomości Polaków na temat ich dziedzictwa kulturowego.

Projekty Instytutu Polonika prowadzone są w ramach trzech programów strategicznych: OCHRONA, BADANIA i POPULARYZACJA polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą. Działalność Instytutu finansuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Informacja: Polonijna Agencja InformacyjnaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook