Austria
 2020-02-15 POLKA W AUSTRIACKIEJ LIDZE STRZELCÓW PAKA-s Wien

W Austrii trwają zawody ASKÖ Wiedeń. Godne uwagi jest to, że bierze w nich także udział Małgorzata, jedyna w całej Austrii Polka, która jako strzelec polskiego klubu za granicą, strzela w austriackiej lidze. Jesteśmy dumni!

W konkurencji pistolet pneumatyczny LP1, strzelcy klubu PAKA-s Wiedeń poprawili swoje wyniki i posunęli się wyżej w tabeli. Drużynowo utrzymują czwarte miejsce! Przed nimi jeszcze jedna, rozstrzygająca runda.

Trzymamy kciuki!


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: PAKA-s WienPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook