Rosja
 2020-02-15 HISTORIE PRAWDZIWE Polska Macierz Szkolna w Petersburgu

Czy znasz legendę o toruńskim pierniku? A czy wiesz, kiedy pojawił się pierwszy rogalik w Poznaniu i związaną z tym legendę? A jaką historię może nam opowiedzieć zwykła pszczoła?

Jeśli nie, przyjdź do Polskiej Macierzy Szkolnej w Petersburgu na zajęcia z historii Polski, a dowiesz się o wiele więcej ciekawych rzeczy, bo w rzeczywistości historia to bajka, która faktycznie się wydarzyła i wychowankowie Polskiej Macierzy Szkolnej już o tym wiedzą. Oczywiście, będzie też lekcja języka polskiego, a na zakończenie - ulubiona polska kreskówka.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Polska Macierz Szkolna w Petersburgu
Foto: Denis Szczegłow, Jan PawłowskiPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook