Ukraina
 2020-02-15 WALENTYNKOWO W BIAŁEJ CERKWI Oksana Tokarenko

Wczoraj w Polskim Centrum Oświatowo-Kulturalnym w Białej Cerkwi uczniowie mieli zajęcia z okazji Dnia Świętego Walentego.

Dzieci dowiedziały się dużo ciekawostek o Św. Walentym, grały w gry konwersacyjne, wykonywały różne ćwiczenia walentynkowe, pisały wyrazy-skojarzenia miłosne, odgadywały zagadki i świetnie się bawiły. Udało się zrobić nawet krótką inscenizację. Zdążyły zrobić walentynki i złożyć życzenia.

Jak zawsze śmiech, żarty i ciepła atmosfera towarzyszyły na zajęciach.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: relacji p. Oksany TokarenkoPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook