SWP

   Kanada

 2020-04-16 POLONIA W KANADZIE PAMIĘTA

W 80. rocznicę Zbrodni Katyńskiej i 10. rocznicę katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, w imieniu członków Związku Polaków w Kanadzie - Pani Teresa Szramek - samotnie i z należną temu miejscu powagą złożyła kwiaty pod Pomnikiem Katyńskim w Toronto i zapaliła znicz przy Obelisku Smoleńskim.

Pomnik w Toronto stał się pierwszym na świecie pomnikiem katyńskim w miejscu publicznym na terenie miejskim. Powstał dzięki determinacji kanadyjskiej Polonii, pomimo sprzeciwu kilku ambasad i osobistości. Inicjatorem jego powstania był płk Tadeusz Walkowski.

Decyzja o powstaniu pomnika zapadła podczas XXIII Zjazdu Kongresu Polonii Kanadyjskiej, który odbywał się 12–16 października 1974 roku w St. Catharines. Z 52 zgłoszonych projektów w konkursie zwyciężyła koncepcja polskiego emigranta z USA, architekta, prof. Tadeusza Janowskiego. Pod nadzorem autora budowę pomnika bezpłatnie wykonała kanadyjska firma Milne & Nicholls. W ceremonii odsłonięcia 14 września 1980 roku wziął udział przybyły z Rzymu kardynał Władysław Rubin, a w uroczystościach uczestniczyło ponad 10 tys. osób. Ówczesny premier Kanady Pierre Trudeau, obawiając się reakcji sowieckich, nie pozwolił dwóm politykom polskiego pochodzenia, senatorowi Stanleyowi Haidaszowi i posłowi Jesse Flisowi, wziąć udziału w uroczystościach z ramienia rządu.


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.
Na podstawie: Teresa SzramekKopiowanie materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCH


ODWIEDZIŁO NAS 12652772 OSÓB


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów