SWP

   Ukraina


 2023-09-25 84. rocznica niemieckiej zbrodni na żołnierzach 4. pułku Strzelców Podhalańskich z Cieszyna

W Uryczu w obwodzie lwowskim odbyły się obchody 84. rocznicy niemieckiej zbrodni na żołnierzach 4. pułku Strzelców Podhalańskich z Cieszyna zorganizowane przez Sergiusza Sylantiewa, prezesa organizacji społecznej „Regionalne Towarzystwo Kultury Polskiej w Borysławiu”, w których udział wzięli przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP we Lwowie wicekonsulowie Natalia Rudczyk i Mateusz Natkowski.

W wydarzeniu udział wzięli także proboszcz parafii św. Barbary w Borysławiu o. Krzysztof Łabędź, wójt podkarpackiej gminy Czarna pan Bogusław Kochanowicz wraz z delegacją, starosta Urycza pani Wira Andrejkiw, przedstawiciele parku narodowego Skoliwiskie-Beskidy oraz zaproszeni goście.

Obchody rozpoczęły się od modlitwy za zamarłych odmówionej przez o. Krzysztofa Łabędzia, po czym zgromadzeni złożyli pod krzyżem w miejscu, w którym spoczywają szczątki części ofiar zbrodni, wieniec, kwiaty i zapalili znicze.

Zbrodnia w Uryczu została dokonana przez niemiecki Wehrmacht podczas kampanii wrześniowej 1939 r. Jej ofiarą padło od 73 do 100 wziętych do niewoli żołnierzy 4. Pułku Strzelców Podhalańskich, których 22 września 1939 r. spalono żywcem w stodole we wsi Urycz.

Pamięć o zbrodni pielęgnują Polacy z pobliskiego Borysławia zrzeszeni w Regionalnym Towarzystwie Kultury Polskiej. W 80. rocznicę zbrodni w 2019 roku, staraniami prezesa Sergiusza Sylantiewa i pana Tadeusza Kusego, w miejscu, w którym spoczywają szczątki części ofiar zbrodni, został postawiony nowy krzyż dębowy, zastępując wcześniej ustanowiony krzyż, który uległ rozkładowi wraz z upływem czasu.


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.
NA PODSTAWIE: Konsulat Generalny RP we Lwowie


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ
Kopiowanie materiału z portalu PAI jest zabronione

Wyjątkiem jest uzyskanie indywidualnej zgodny redakcji, wówczas zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło:
Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu
wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.
SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHPORTAL WYŚWIETLONO 15 556 589 RAZY

Projekt w 2023 roku dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

×