1664-06-06    

Bitwa pod Witebskiem 1664

6 czerwca 1664 roku wojska Rzeczypospolitej dowodzone przez hetmana Michała Paca pokonały wojska moskiewskie nad rzeką Łuczesą pod Witebskiem. W wyniku bitwy chorągwie Rzeczypospolitej Obojga Narodów straciły mniej niż stu żołnierzy, podczas gdy straty Rosjan wyniosły aż 6000 żołnierzy. Zdobyto 63 moskiewskie sztandary.

W połowie XVII wieku Rzeczpospolita zmagała się w powszechnej świadomości głównie z potopem szwedzkim i powstaniami kozackimi. W tym czasie krwawym dla Rzeczypospolitej Obojga Narodów prowadziła ona również wojnę obronną przeciw carskiej Rosji, która skrzętnie wykorzystała zamęt w Rzeczypospolitej. Pretekstem najazdu Moskwy był argument rzekomej ochrony prawosławnej ludności i pomoc dla Bohdana Chmielnickiego, który w 1648 wywołał największe powstanie kozackie przeciw Rzeczypospolitej.

Jesienią 1663 roku król Jan Kazimierz wyruszył na prawobrzeżną Ukrainę z silnymi oddziałami polskimi i litewskimi, które następnie wkroczyły w styczniu 1664 roku na teren Carstwa Rosyjskiego. Wczesną wiosną 1664 roku część wojsk Rzeczypospolitej pod dowództwem Michała Kazimierza Paca odłączyła się od głównych sił królewskich i ruszyła na północ, aby przeciwdziałać ruchom wojsk Iwana Chowańskiego, które operowały we wschodniej części Wielkiego Księstwa Litewskiego, zajmując Dubrownę, Orszę, Borysów, Tołoczyn, a następnie rozłożyły się w pobliżu Witebska w oczekiwaniu na żywność i uzupełnienia.

W lutym Michał Kazimierz Pac pobił pod Briańskiem wojska moskiewskie Boratyńskiego, a następnie ruszył przeciwko wojskom moskiewskim, przesuwając swoje oddziały ze Staroduba do Mohylewa. Wojska moskiewskie zostały zaatakowane przez wojska Michała Kazimierza Paca i pokonane nad rzeką Łuczesą pod Witebskiem.

W 1664 roku Moskwa najechała Rzeczpospolitą rozpoczynając tym samym trwający prawie 14 lat konflikt zbrojny, będący najdłużej trwającym konfliktem Rzeczypospolitej. Rosjanie zajęli duże połacie Litwy oraz prawobrzeżnej Ukrainy. W trakcie tej wojny udało się wyprzeć Rosjan z Wielkiego Księstwa Litewskiego, tracąc jednak Smoleńsk i Kijów w trakcie rozejmu andruszowskiego.


HISTORIA I KULTURA
W POLONIJNEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ


Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.
Józef Piłsudski

W DZIALE HISTORIA - KULTURA PAI ZNAJDZIECIE PAŃSTWO 1559 TEMATÓW

COPYRIGHT

Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.


ARTYKUŁY DZIAŁU HISTORIA/KULTURA PAI WYŚWIETLONO DOTYCHCZAS   10 097 378   RAZY×
NOWOŚCI ARCHIWUM WIADOMOŚCI HISTORIA-KULTURA DZIAŁANIA AGENCJI BADANIA NAUKOWE NAD POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ
FACEBOOK PAI YOUTUBE PAI NAPISZ DO REDAKCJI

A+ A-
POWIĘKSZANIE / POMNIEJSZANIE TEKSTU