SWP

   W. Brytania
 2021-01-12 NIE ŻYJE PROF. HALINA TABORSKA, BYŁA REKTOR POLSKIEGO UNIWERSYTETU NA OBCZYŹNIE

Wczoraj, 11 stycznia 2021, zmarła była Rektor Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie - prof. Halina Taborska - poinformował PUNO w Londynie.

Prof. dr hab. Halina Taborska (ur. 30 lipca 1933 w Puławach) – polska filolog, filozof, historyk sztuki, wykładowca akademicki (w przeszłości na ponad 30 wyższych uczelniach na świecie, w tym m.in. Oxford University i Harvard University). Od 2011 roku rektor Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie w Londynie. Taborska była żoną poety i tłumacza, Bolesława.

Funkcję Rektora PUNO piastowała od 2011 do 2017 roku, od roku 2007 kierowała także Instytutem Kultury Europejskiej PUNO. Przez ponad trzydzieści lat wykładała i prowadziła badania naukowe na uczelniach brytyjskich, m. in.: w Oxford Univesity, Camverwell College of Arts (obecnie University of the Arts London) na Wydziale Historii Sztuki i Nauk Pokrewnych oraz w Institute of Roehampton (obecnie University of Roehampton).

W latach 1995 – 2011 współpracowała z uczelniami polskim, jako profesor wizytujący lub etatowy, m.in.: w Uniwersytecie Warszawskim, Wyższej Szkole im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Była estetykiem i historykiem sztuki, od połowy lat 90. w polu jej badawczych zainteresowań znajdowała się sztuka upamiętniająca ofiary drugiej wojny światowej w otwartych przestrzeniach Europy, współczesna sztuka publiczna europejskich metropolii oraz nowa urbanistyka i architektura w procesach rewitalizacji miast.

Wśród publikacji H. Taborskiej, poświęconych tej tematyce, znajdują się: Współczesna sztuka publiczna. Dzieła i problemy, Warszawa 1996; Current Issues in Public Art, London 1998; Nowy Londyn – miasto i jego sztuka publiczna, Londyn 2004; Miasto, które nie zginęło. Ludność cywilna Warszawy 1939-1945 i pomniki jej poświęcone, Warszawa 2014, a także ponad 50 artykułów i rozpraw w pracach zbiorowych, czasopismach naukowych i literacko-artystycznych.

W roku 2014, podczas uroczystości Jubileuszu PUNO 75, prof. Taborska odznaczona została Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.


Informacja: Polonijna Agencja InformacyjnaW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ