SWP

   Ukraina
 2021-01-13 Opłatek w Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej

Członkowie Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej (TKPZL) zgromadzili się 3 stycznia br. na tradycyjnym wspólnym opłatku, tym razem w polskiej restauracji „Premiera Lwowska”.

Było to szczególne spotkanie, w czasie pandemii koronawirusa. Liczba zebranych była ograniczona, udział wzięło około 40 osób, co jest znacznie mniej niż w latach poprzednich. Ale mamy nadzieję, że już za rok będzie lepiej i następne tradycyjne spotkanie będzie bardziej wesołe i ożywione.

Prezes TKPZL Emil Legowicz serdecznie witał obecnych. Większość – to osoby, które zakładały podwaliny Towarzystwa we Lwowie jeszcze w dalekich latach 90., jego oddziały w różnych miejscowościach na Ziemi Lwowskiej. Spotkali się członkowie chóru „Echo”, prezesi oddziałów (niestety nie wszyscy), ludzie zasłużeni dla krzewienia polskości i kultury polskiej. Spotkanie opłatkowe zaszczycił swoją obecnością JE ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski. Obecna była konsul generalny RP we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz, przedstawiciele mediów polskich we Lwowie.

Tym razem muzyczną część spotkania opłatkowego zapewniły siostry – Paulina, Magdalena i Jadwiga Kompanowicz, udzielające się w katedralnej scholi „Światełka”. Pomagał im grą na akordeonie i śpiewem Mirosław Kostiuk, członek zespołu „Lwowska Fala”.

Nie było tak wesoło i głośno jak w ubiegłych latach, kiedy przygrywały zespoły „Wesoły Lwów” lub „Lwowska Fala”, ale było bardzo serdecznie, miło i zebrani mogli odczuć i przeżyć piękne słowa kolęd, wesprzeć zespół wspólnym ich wykonaniem. Najbardziej w tym aktywny był prezes TKPZL Legowicz, który intonował kolędy jedną po drugiej. On też złożył świąteczne życzenia bożonarodzeniowe wszystkim obecnym na sali, ich rodzinom, bliskim i przyjaciołom. Abp Mokrzycki pobłogosławił zebranych, przygotowane opłatki oraz pokarmy i poprosił zespół o rozpoczęcie spotkania kolędą, którą podchwyciła cała sala.

Arcybiskup bardzo serdecznie zwrócił się do obecnych i zaznaczył, że właśnie Polacy skupieni w polskich towarzystwach są we Lwowie ostoją Kościoła rzymskokatolickiego. To oni aktywnie uczestniczyli w jego odrodzeniu i nadal biorą udział w jego rozwoju. Wszyscy obecni składali sobie wzajemnie serdeczne życzenia zdrowia, spokoju i pokoju. Prezes Legowicz przypomniał, że 1 stycznia obchodzimy imieniny naszego arcybiskupa i w imieniu obecnych i wszystkich członków TKPZL złożył mu serdeczne życzenia, wręczając piękną wiązankę kwiatów. Drugą wiązankę prezes wręczył konsul Elizie Dzwonkiewicz, która zwróciła się do obecnych ze słowami pełnymi nadziei na lepsze jutro bez koronawirusa i podziękowała za oddanie polskości i kulturze przodków, którzy od wieków zamieszkiwali Ziemię Lwowską.

W tym trudnym roku radość wspólnego spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia była cicha, naprawdę rodzinna i podkreślająca religijne uczucia zebranych.


Jurij Smirnow


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: https://kuriergalicyjski.com/
Fot. Jurij SmirnowW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ