SWP

   Białoruś
 2021-02-22 Jak zmotywować ucznia do uczenia się

Codzienne trudy pracy nauczycieli w Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie 18 lutego zostały doprawione sporą dawką zagadnień metodycznych. Bo to właśnie w tym dniu odbyła się konsultacja metodyczna, prowadzona przez stypendystkę programu „Solidarni z Białorusią”, finansowanego przez NAWA, dr Danutę Myszko.

W polu widzenia konsultantki znalazły się zagadnienia najbardziej nurtujące nauczycieli-praktyków: jak sprowokować ucznia do czytania, jak zmotywować go do uczenia się, jak aktywizować jego ciekawość poznawczą.

Do dyspozycji nauczycieli była prezentacja, materiały dydaktyczne, oryginalne prace uczniów jako przykład realizacji pewnej techniki lub metody. Włączone w pracę koleżanki miały możliwość wykonać szereg ćwiczeń w celu „wżycia się” w sytuację ucznia.

Są podstawy twierdzić, iż poznane techniki zostaną wdrożone w proces dydaktyczny.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Polska Macierz Szkolna w GrodnieW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ