SWP

   Ukraina
 2021-09-15 DNI JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KRZEMIEŃCU

W ramach Dni Juliusza Słowackiego na Tarnopolszczyźnie w Krzemieńcu zorganizowano okrągły stół, wystawę fotograficzną oraz prezentację książki o słynnym poecie i historii Ziemi Krzemienieckiej.

9 września w Krzemieńcu odbył się okrągły stół «Juliusz Słowacki – poeta humanista». Udział w nim wzięli m.in. naukowcy i studenci tarnopolskich uczelni oraz członkowie Polskiego Centrum Kultury i Edukacji im. prof. Mieczysława Krąpca w Tarnopolu.

Następnego dnia miał miejsce uroczysty koncert poświęcony twórczości Juliusza Słowackiego, podczas którego wystąpił również chór «Akwarele Tarnopola», działający przy PCKiE w Tarnopolu.

W uroczystościach uczestniczyli zastępca mera Krzemieńca Mykoła Matwijuk oraz przewodniczący Krzemienieckiej Rejonowej Administracji Państwowej Witalij Kudłak.

Tamara Senina, dyrektor Muzeum Juliusza Słowackiego, która akurat wróciła z Warszawy, gdzie kontynuowano rozpoczęty w Krzemieńcu «Dialog dwóch kultur», zapoznała zgromadzonych z ciekawostkami dotyczącymi Juliusza Słowackiego i jego rodziny.

W programie wydarzenia znalazła się również prezentacja książki Leonida i Larysy Krawczuków «Juliusz Słowacki i Ziemia Krzemieniecka», opowiadającej o historii regionu w pierwszej połowie XIX w. Druga prezentacja tej publikacji miała miejsce w siedzibie Towarzystwa Odrodzenia Kultury Polskiej im. Juliusza Słowackiego. Można było tu także obejrzeć wystawę fotograficzną «Krzemieniec, lata 30. i 40.».

Dni Juliusza Słowackiego objął swoim patronatem Konsulat Generalny RP w Łucku. Zostały one zorganizowane przy współpracy z Polskim Centrum Kultury i Edukacji im. prof. Mieczysława Krąpca w Tarnopolu, Towarzystwem Odrodzenia Kultury Polskiej im. Juliusza Słowackiego, ośrodkiem naukowo-krajoznawczym «Tarnopolanie» oraz Studenckim Centrum Kultury i Nauki «Europa – Wschód», działającym przy Tarnopolskim Narodowym Uniwersytecie Medycznym im. Iwana Horbaczewskiego.


Ałła FLISSAK,
Polskie Centrum Kultury i Edukacji im. prof. Mieczysława Krąpca w Tarnopolu


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Monitor WołyńskiW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

ODWIEDZIŁO NAS DOTYCHCZAS 3540068 OSÓB