SWP

   Serbia
 2021-09-23 Pomnik polskich pilotów w serbskiej Sencie

Dzięki wspólnym wysiłkom Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Fundacji Partnerstwa dla Europy Środkowo-Wschodniej oraz Ambasady RP w Belgradzie udało się doprowadzić do powstania pomnika upamiętniającego poległych członków załogi samolotu B24 Liberator EW278 z 1586. polskiej Eskadry do Zadań Specjalnych, który został zestrzelony w dniu 10 września 1944 w trakcie powrotu z misji zrzutu zaopatrzenia nad walczącą Warszawą.

Gospodarzami uroczystości, która odbyła się w dniu 10 września br. (w 77. rocznicę zestrzelenia samolotu) były władze miasta Senta oraz Ambasada RP w Belgradzie. W ceremonii udział wzięła wicemarszałek Sejmu RP p. Małgorzata Gosiewska, przedstawiciele władz centralnych (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy, Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Weteranów M. Janić), regionalnych (szef parlamentu Wojwodiny, zastępca szefa regionalnego rządu) i lokalnych (burmistrz Senty i liczni reprezentanci władz miejskich).

Honorową asystę wojskową zapewniły Siły Zbrojne RS. Obecni byli także przedstawiciele korpusu dyplomatycznego – m.in. Ambasador Węgier w Belgradzie, chargé d’affaires Słowacji w Belgradzie, Konsul Generalna Węgier z Suboticy, liczna grupa attaché wojskowych (Szef Wojskowego Biura Łącznikowego NATO przy Ministerstwie Obrony RS, attaché obrony Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji oraz Węgier), przedstawiciele mniejszości narodowych (w tym szefowie Rad Mniejszości Narodowych polskiej i węgierskiej), serbskiej Polonii (z Belgradu i Wojwodiny), a także mieszkańcy Senty (w tym liczna grupa uczniów miejscowych szkół).

Oprócz okolicznościowych przemówień marszałek M. Gosiewskiej, przewodniczącego Parlamentu Autonomicznej Prowincji Wojwodina I. Pastora oraz Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy, Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Weteranów M. Janicia, odczytano fragmenty specjalnych przesłań, jakie skierowali do uczestników uroczystości Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych J. J. Kasprzyk oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu J. Sellin.

Po modlitwie i poświęceniu pomnika przez proboszcza miejscowej parafii odbyła się uroczysta ceremonia złożenia wieńców, w której asystowali uczniowie z miejscowego liceum dla uzdolnionej młodzieży.

W czasie pobytu wicemarszałek Sejmu RP w Serbii odbyło się również spotkanie z przedstawicielami mniejszości polskiej zamieszkującej Ostoićewo (polska wieś ma Bałkanach). Pani Marszałek Gosiewska odwiedziła m.in. Dom Polski (który jest siedzibą Rady Polskiej Mniejszości Narodowej), a także miejscową szkołę podstawową im. Tihomira Ostoića, w której oprócz języka serbskiego i węgierskiego nauczany jest również język polski (jako przedmiot dodatkowy).


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: gov.plW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

ODWIEDZIŁO NAS DOTYCHCZAS 3675385 OSÓB