SWP

   USA
 2021-10-14 TABLICA PAMIĘCI GEN. KOŚCIUSZKI W STAMFORD

W sobotę, 9 października, w Parku im. Kościuszki w Stamford, nieopodal znajdującego się tam obelisku poświęconego pamięci generała, którego imię nosi park, odsłonięto pamiątkową tablicę, na której znalazły się informacje przedstawiające pokrótce sylwetkę polsko-amerykańskiego generała i jego zasługi.

Inicjatywa, by w tym miejscu znalazła się historyczna tablica, wyszła od działającego w Stamford Polish American Cultural Society. Inicjatywą tą zajmował się komitet w składzie: Al Koproski – przewodniczący, Pat Koproski – sekretarka oraz Jerzy Karwowski – prezydent.


PAI

Od lewej: Jerzy Karwowski, poczet sztandarowy Polskiej Szkoły Sobotniej im. A. Mickiewicza w Stamford, wicekonsul Mateusz Gmura oraz Marek Skulimowski


W uroczystym odsłonięciu tablicy wziął udział wicekonsul z konsulatu generalnego RP w Nowym Jorku Mateusz Gmura wraz z rodziną, który wygłosił krótkie przemówienie o gen. Kościuszko w dwóch językach – polskim i angielskim. Obecny był także prezes Fundacji Kościuszkowskiej Marek Skulimowski, któremu powierzono funkcję głównego mówcy. Inwokację wygłosił ks. prałat Edward Surwiło. W ceremonii uczestniczyli także członkowie Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, którzy pełnili wartę honorową, oraz przedstawiciele Komitetu Parady Pułaskiego w Stamford.


PAI

Głównym mówcą był Marek Skulimowski, prezes Fundacji Kościuszkowskiej


O oprawę artystyczną wydarzenia zadbała Polska Szkoła Sobotnia im. Adama Mickiewicza w Stamford, której uczniowie wystawili poczet sztandarowy oraz zaprezentowali okolicznościowy program, na który składały się recytacje wierszy, występy wokalne oraz tańce, zaprezentowane przez dzieci należące do zespołu Słowianie.


PAI

Inwokację wygłosił ks. prałat Edward SurwiłoInformacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Biały Orzeł / Fot. Pat KoproskiW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

ODWIEDZIŁO NAS DOTYCHCZAS 3675413 OSÓB