SWP

   Ukraina
 2021-10-24 ŻYTOMIERZ - POZNAJ HISTORIĘ SWOJEGO MIASTA

Szkoła Wiedzy o Polsce zainicjowała projekt „Poznaj historię swego miasta”, w ramach którego została zorganizowana wycieczka dla dzieci i młodzieży ze Szkoły malarstwa im. Szkuryńskiego na Cmentarz Polski.

Wycieczkę przeprowadził Jurij Kondratiuk, znany krajoznawca, autor książek o historii Żytomierza, czołowy pracownik Archiwum Państwowego Obwodu Żytomierskiego.

Żytomierz wchodził w skład Rzeczpospolitej do czasu jej II rozbioru, potem stał się częścią imperium rosyjskiego, następnie zaś - Związku Radzieckiego. Obecnie liczące ponad 270 tysięcy mieszkańców miasto jest stolicą obwodu żytomierskiego, regionu z najwyższym odsetkiem Polaków na Ukrainie.

W Żytomierzu mieszkały wybitne postacie, światowej sławy, tworząc historię miasta, część z nich oraz ich krewni znaleźli wieczny odpoczynek na Polskim Cmentarzu. Znajdują się tu groby znanych rodów szlacheckich, m.in. mogiły rodziców słynnego pianisty i premiera Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Jana Paderewskiego oraz rodziny kompozytora Stanisława Moniuszki. W tym dniu udało się dosłownie dotknąć historii.

Oprócz tego Rusłan Kondratiuk zaprezentował dzieciom ciekawy artefakt z własnej kolekcji – rzadkie stare wydanie książki „Wieczory wołyńskie” Józefa Ignacego Kraszewskiego, która ujrzała światło dzienne w 1859 roku. Zabytkowy gmach Polskiego Teatru, w którym obecnie znajduje się Żytomierska Filharmonia, który powstał dzięki staraniom J. I. Kraszewskiego, stoi w Żytomierzu do dziś.


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.
Na podstawie: Szkoła Wiedzy o PolsceW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

ODWIEDZIŁO NAS W TYM ROKU 3838074 OSÓB


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów