SWP

   USA
 2021-11-30 ŚLUBUJĘ BYĆ DOBRYM UCZNIEM!

20 listopada 2021 roku w Polskiej Szkole im. Jana Matejki w McHenry odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania na uczniów klasy pierwszej. Ślubowanie klasy pierwszej to od lat niezwykłe wydarzenie w szkolnym kalendarzu.

W tym dniu 17 uczniów w obecności Dyrekcji szkoły, zaproszonych gości i rodziców zaprezentowało krótki program artystyczny, w którym zdali pierwszy egzamin na ucznia i tym samym przystąpili do grona społeczności szkolnej Polskiej Szkoły im. Jana Matejki w McHenry. Doniosłym momentem uroczystości było odśpiewanie Hymnu Polski przez uczennice klasy piątej Julię i Carlie. Po części artystycznej w podniosłej atmosferze pierwszacy złożyli uroczyste ślubowanie. Następnie pani Dyrektor Anna Grabarek poprzez dotknięcie ramienia kolorowym pędzlem dokonała aktu pasowania na ucznia.

Wszystkim pierwszoklasistom u progu nauki w szkole, życzę wielu sukcesów i samych piątek.


Grażyna Magiera -
Wychowawczyni klasy I


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.
Na podstawie: Polska Szkoła im. Jana Matejki w McHenryKopiowanie materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

ODWIEDZIŁO NAS W TYM ROKU 4033243 OSÓB


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów