SWP

   Rosja
 2022-01-14 Polonijne spotkania nad Newą

W Hotelu „Ruś” w Sankt Petersburgu, pod koniec grudnia ubiegłego roku odbyła się dwudniowa impreza pt. „Polonijne spotkania nad Newą” będąca jednocześnie konferencją, szkoleniem i Festiwalem Polskiej Kultury. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Polonia”, pod dowództwem Prezesa Czesława Błasika. W części konferencyjno-szkoleniowej spotkania - uczestniczyli przedstawiciele organizacji polonijnych z Petersburskiego Okręgu Konsularnego i zaproszeni goście.

Do Petersburga przybyli delegaci polonijnych organizacji z Petrozawodzka, Kotłasu, Archangielska, Murmańska i Nowgorodu Wielkiego. Gośćmi spotkania byli przedstawiciele polskich placówek dyplomatycznych: Konsul Generalny RP w Petersburgu Grzegorz Ślubowski i konsul Sebastian Derula oraz dyrektor Instytutu Polskiego w Sankt Petersburgu Ewa Ziółkowska. W swoich wystąpieniach podkreślili ważność i aktualność zaplanowanych tematów zaproponowanych przez organizatorów.Ważnym gościem konferencji była Prezes Kongresu Polaków w Rosji, Halina Subotowicz-Romanowa, która w swym wystąpieniu zaprezentowała działalność Kongresu Polaków w Rosji, z uwzględnieniem współpracy z rosyjskimi władzami centralnymi.

Z kolei Helena Rogaczykowa, zastępca prezesa Kongresu Polaków w Rosji złożyła sprawozdanie z Polonijnej Rady Konsultacyjnej w Moskwie oraz zaprezentowała działalność Polskiej Autonomii „Polonia” w Kaliningradzie, jako przykład współpracy z władzami regionalnymi.

W części szkoleniowej, specjalista z Centrum Rozwoju Niekomercyjnych Organizacji poprowadził wykłady na temat 3 ustaw regulujących pracę organizacji społecznych: „Ustawa o agentach zagranicznych”, „Ustawa o działalności edukacyjnej” i „Ustawa o ochronie danych osobowych”.

Po części szkoleniowej, drugiego dnia, nastąpiła prezentacja poszczególnych środowisk polonijnych podczas której podsumowano działalność polonijną w latach 2020-2021, nakreślono plany na rok 2022 oraz omówiono taki sprawy jak: współpraca regionalna, wpływ pandemii na działalność polonijną, nauczanie języka polskiego, młodzież polonijna, opieka miejsc pamięci narodowej oraz najważniejsze problemy i trudności w funkcjonowaniu organizacji.

W godzinach popołudniowych w Domu Kultury „Rybacki” odbył się Festiwal Polskiej Kultury w Petersburgu. Z uczestnikami petersburskiego spotkania połączył się telefonicznie Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Tadeusz Adam Pilat, który pogratulowała organizatorom znakomitego spotkania i przekazał wszystkim uczestnikom bożonarodzeniowe i noworoczne życzenia od Sekretariatu EUWPFestiwal rozpoczynały warsztaty artystyczne, których tematem były wycinanki kurpiowskie i kaszubskie, po czym odbył się koncert pt. „Bożonarodzeniowe spotkanie nad Newą”, którego uczestnikami były polonijne zespoły artystyczne reprezentujące organizacje polonijne uczestniczące w szkoleniu. W koncercie zaprezentowano polskie tańce ludowe, pieśni i wiersze oraz polskie kolędy. Specjalnym gościem koncertu był też polonijny zespół „Wisła” z Piatigorska, reprezentujący Związek Polaków na Kaukaskich Wodach Mineralnych.

Redakcja tekstu EUWP na podstawie:
Tekst i zdjęcia Cz. Błasik, SKO „Polonia”


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.Kopiowanie materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

ODWIEDZIŁO NAS W TYM ROKU 4033501 OSÓB


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów