SWP

   Polska 2022-08-05 ROMUALD TRAUGUTT - władza to akt poświęcenia, a nie ambicji

5 sierpnia 1864 roku zakończył żywot ostatni dyktator Powstana Styczniowego Romuald Traugutt. Kierował się honorem i poczuciem obowiązku wobec ojczyzny. Skazano go na śmierć i stracono 5 sierpnia 1864 roku na stokach Cytadeli warszawskiej wraz z innymi powstańcami. Egzekucję obserwował 30 tysięczny tłum. Ludzie śpiewali pieśń "Święty Boże",

Przed objęciem funkcji dyktatora ten były żołnierz armii rosyjskiej z powodzeniem dowodził jednym z oddziałów powstańczych, choć początkowo wcale nie był zwolennikiem walki zbrojnej z zaborcą, zdając sobie sprawę z militarnej przewagi Rosjan. Gdy 17 października 1863 r. przejął władzę od Rządu Narodowego i został ostatnim dyktatorem Powstania Styczniowego, miał świadomość, jak niezwykle trudna jest sytuacja powstańców, mimo to przedsięwziął szereg działań zmierzających do ratowania upadającej insurekcji.

Podjął próbę reorganizacji oddziałów partyzanckich, chcąc przekształcić je w regularną armię, odbudował centralne władze powstańcze. Przystąpił także do uwłaszczania chłopów, kwestię ich udziału w walkach uważał za kluczową dla przyszłości powstania. Widząc, że nie ma co liczyć na pomoc państw zachodnich, nawiązał kontakty z europejskim ruchem rewolucyjno-demokratycznym.

Kierując insurekcją dał się poznać jako utalentowany taktyk i organizator, odważny i konsekwentny przywódca. Działał oczywiście w ścisłej konspiracji, oficjalnie podając się za galicyjskiego kupca. Mimo ogromnego wysiłku Trauguttowi nie udało się uratować powstania. Wiosną 1864 r. został aresztowany, a 5 sierpnia stracony na stokach warszawskiej cytadeli. Żegnały go tłumy rodaków.

Romuald Traugutt powtarzał, że "władza jest u nas aktem poświęcenia, a nie ambicji". Jego honor i miłość ojczyzny wymagały, aby pełnił swą funkcję do końca. Wkrótce potem ostatni przywódca Powstania Styczniowego stał się symbolem wierności i poświęcenia dla ojczyzny, osobą powszechnie darzoną czcią i szacunkiem.


Romuald Traugutt w DZIALE HISTORIA-KULTURA PAI
POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ
Kopiowanie materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCH


ODWIEDZIŁO NAS 12771797 OSÓB

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów