SWP

   Polska 2022-08-14 UNIA POLSKO-LITEWSKA W KREWIE

14 sierpnia 1385 r. na zamku w Krewie zawarto układ polsko-litewski. Dokument regulował stosunek Korony Królestwa Polskiego z Wielkim Księstwem Litewskim. Książę litewski Jagiełło obiecał, że ożeni się z wybraną na króla Polski Jadwigą, najmłodszą córką zmarłego króla polskiego Ludwika Andegaweńskiego, przyjmie chrześcijaństwo w obrządku katolickim, schrystianizuje Litwę oraz przyłączy swe ziemie do Królestwa Polskiego. W zamian za to miał zostać władcą Polski i Litwy.

"Tenże wielki książę Jagiełło obiecuje wrócić pierwotną wolność wszystkim chrześcijanom, zwłaszcza ludziom obojej płci, z ziemi polskiej, obyczajem wojennym zabranym i przesiedlonym, a to tak, że każdy lub każda będzie się mógł udać tam, gdzie będzie chciał. Nareszcie tenże wielki książę Jagiełło obiecuje ziemie swoje litewskie i ruskie na wieczne czasy do korony Królestwa Polskiego przyłączyć." - głosi spisany na pergaminie dokumentu unii. Sam pergamin trafił do skarbca katedry wawelskiej, z którego został przeniesiony do Archiwum Kapituły Metropolitalnej w Krakowie, gdzie pozostaje po dziś dzień.

Dla ciekawości dodamy, że uwagę zwraca wygląd dokumentu, daleki od zwyczajowo uroczystej formy umowy międzynarodowej, którą był w swej istocie. Stosunkowo niewielki- 26 linijek i 560 słów - i sporządzony na niezbyt starannie wyprawionym pergaminie, nosi skreślenia i poprawki świadczące o pośpiechu pisarza. Dzięki chemicznym metodom obrazowania udało się potwierdzić, że dokument jest bez wątpienia oryginalny,to znaczy pochodzi z okresu na jaki jest sygnowany. Czym innym jego treść, ale o tym możecie Państwo przeczytać w dziale historia-kultura PAI.


UNIA POLSKO-LITEWSKA W KREWIE w DZIALE HISTORIA-KULTURA PAI
POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ
Kopiowanie materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCH
ODWIEDZIŁO NAS 12990884 OSÓB

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów