SWP

   Litwa 2022-09-22 Wsparcie struktur i działalności statutowej organizacji polskich na Litwie

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” pragnie poinformować o realizacji zadania publicznego pn. " Wsparcie struktur i działalności statutowej organizacji polskich na Litwie”.

W ramach zadania 13 organizacji polskich na Litwie otrzymało dotację w zakresie utrzymania struktur i funkcjonowania siedzib organizacji. Wsparcie uwzględnia wydatki związane z utrzymaniem lokali (wynajem pomieszczeń, opłaty eksploatacyjne), bieżącym funkcjonowaniem struktur (m.in. wydatki administracyjnobiurowe, środków czystości, wynagrodzenie pracowników), modernizacja infrastruktury (drobne remonty pomieszczeń siedzib) oraz opieką nad miejscami pamięci narodowej - Zułów - miejsce urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz cmentarz na Rossie - renowacja zniszczonego XIX wiecznego grobu polskiego.

W realizację powyższych projektów zaangażowane są następujące organizacje polskie na Litwie:

 • Związkiem Polaków na Litwie Zarządem Głównym;
 • Kłajpedzkim Odziałem Związku Polaków na Litwie;
 • Jezioroskim Oddziałem Rejonowym Związku Polaków na Litwie;
 • Szyrwinckim Oddziałem Rejonowym Związku Polaków na Litwie;
 • Trockim Oddziałem Rejonowym Związku Polaków na Litwie;
 • Święciańskim Oddziałem Rejonowym Związku Polaków na Litwie;
 • Solecznickim Oddziałem Rejonowym Związku Polaków na Litwie;
 • Wileńskim Rejonowym Oddziałem Związku Polaków na Litwie;
 • Oddziałem Związku Polaków na Litwie miasta Wisaginas;
 • Szyłuckim Oddziałem Związku Polaków na Litwie;
 • Oddziałem Kowieńskim Związku Polaków na Litwie;
 • Druskiennickim Oddziałem Związku Polaków na Litwie;
 • Społecznym Komitetem Opieki nad Starą Rossą

Celem zadania jest zapewnienie zaplecza organizacyjnego i biurowego, modernizacja zasobu sprzętowego, umożliwienie funkcjonowania infrastruktury organizacji, wokół których skupia się życie polskie i działalność statutowa oraz budowanie prestiżu i siły polonijnych i polskich organizacji poza granicami kraju.


DOFINANSOWANIE ROK 2022 366 254,00 PLN
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ROK 2022 415 102,00 PLN
DOFINANSOWANIE ROK 2023 17 040,00 PLN
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ROK 2023 19 260,00 PLN


ZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST
ZE ŚRODKÓW KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU "POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022."POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ
Kopiowanie materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCH
ODWIEDZIŁO NAS 12990912 OSÓB

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów