SWP

   Polska 2022-11-28 ARKADY ADAM FIEDLER

Arkady Adam Fiedler był polskim przyrodnikiem, podróżnikiem, reportażystą i prozaikiem, autorem licznych książek, z których wiele jest efektem licznych podróży pisarza po różnych odległych zakątkach świata. urodził się 28 listopada 1894 roku w Poznaniu jako syn Antoniego Fiedlera, wydawcy i poligrafa. Patriotyczny klimat rodzinnego domu naświetlił Adrian Uljasz biograf Fiedlera: "W obronie polskości ziem zaboru pruskiego pomagała działalność wydawnicza i drukarska, dzięki której ludność zniewolona przez zaborcę miała kontakt z ojczystym słowem drukowanym. W Wielkopolsce taką pracę prowadził chemigraf, drukarz, edytor i nakładca Antoni Fiedler (1869-1919), będący także działaczem niepodległościowym".

Od najmłodszych lat ojciec zarażał go swoją miłością do przyrody. Po ukończeniu szkoły średniej Arkady rozpoczął studia na kierunku filozofii i nauk przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Nie dokończył ich jednak z powodu wybuchu I wojny światowej. Wówczas trafił do kolumny amunicyjnej we Francji. W 1915 r. przeniesiono go do Poznania na kurs sanitarny po którym do końca wojny jeździł w pociągu szpitalnym.

Jeszcze w czasie wojny, w 1917 roku, miał miejsce debiut literacki Fiedlera. Na łamach poznańskiego dwutygodnika "Zdrój" opublikowany wtedy został jego cykl wierszy "Czerwone światło ogniska".

Jeszcze w czasie wojny, w 1917 roku, miał miejsce debiut literacki Fiedlera. Na łamach poznańskiego dwutygodnika "Zdrój" opublikowany wtedy został jego cykl wierszy "Czerwone światło ogniska".

Po spływie Dniestrem z przyjaciółmi Fiedler zadebiutował książką "Przez wiry i porohy Dniestru", którą wydał własnym nakładem w 1926 r. Od razu wykrystalizował styl, który oscylował na pograniczu reportażu i pamiętnika. Już w pierwszej książce dał idealny portret podróżnika: "jest to przede wszystkim potomek wszystkich zdobywców świata. Lecz zadanie jego jest trudniejsze: bo gdy tamci szli na rozlew krwi, podbój narodów i łup złota, globtroter nowoczesny sięgnie po większa, zdobycz. Będzie ściągał złoto ze słońca, bogacił swą duszę, zdobywał przygody".

Dwa lata później pisarz wyruszył w swoją pierwszą daleką podróż, której celem była południowa Brazylia...

O dalszych losach pisarza przeczytacie Państwo w dziale historia-kultura Polonijnej Agencji Informacyjnej.


Arkady Adam Fiedler w DZIALE HISTORIA-KULTURA PAI
POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ
Kopiowanie materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCH
ODWIEDZIŁO NAS 13702645 OSÓB

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów