SWP

   Polska


 2023-05-26 ZJAZD ZIEM POLSKICH 1331

26 maja 1331 roku w Chęcinach król Władysław Łokietek zwołał Zjazd Ziem Polskich. Rocznica ta jest świętem szczególnym, ze względu na wyjątkową doniosłość zjazdu, jaki odbył się pod chęcińską twierdzą. Uważany jest on przez część historyków za pionierski w procesie tworzenia polskiego parlamentaryzmu szlacheckiego. Warto przybliżyć tę ciekawą historię, sięgającą prawie siedmiu wieków wstecz.

26 maja 1331 r. nie był dniem przypadkowym dla omawianych wydarzeń. Wtedy to bowiem upływał rozejm zawarty z Zakonem Krzyżackim, z którym Korona Królestwa Polskiego toczyła od kilkudziesięciu lat nieustanne konflikty. Nowy wielki mistrz zakonu Luther von Braunschweig znany był ze swojej wojowniczości, tak więc należało się spodziewać potyczki militarnej z północnym sąsiadem. Król Władysław I Łokietek postanowił więc zwołać do Chęcin zjazd rycerstwa, który podjąć miał kluczowe dla kraju decyzje.

Dlaczego Chęciny? Z oczywistych powodów. Warownia stanowiła silny punkt oporu, była jednym z kluczowych miejsc na mapie ówczesnej Polski i co ważne – usytuowana była centralnie na ówczesnym terytorium królestwa. Na okres dwóch ostatnich Piastów przypada rozbudowa twierdzy, która wielokrotnie odwiedzana była przez władców, co potwierdzają przekazy źródłowe i itineraria (opisy podróży). Tutaj też wydawali dokumenty, gromadzili państwowe skarby (czasowo przeniósł tu bowiem skarby koronne król Łokietek), rozbudowywali samo miasto. Z tego okresu pojawiają się na kartach historii pierwsi zarządcy zamku, przekształceni później w chęcińskich starostów grodowych.

Polecamy artykuł o zjeździe ziem polskich w dziale historia - kultura PAI.


ZJAZD ZIEM POLSKICH 1331 w DZIALE HISTORIA-KULTURA PAI
POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ
Kopiowanie materiału z portalu PAI jest zabronione

Wyjątkiem jest uzyskanie indywidualnej zgodny redakcji, wówczas zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło:
Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu
wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.
SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHPORTAL WYŚWIETLONO 15 554 906 RAZY

Projekt w 2023 roku dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

×