SWP

   Kanada


 2023-09-19 Wizyta Marszałek Gosiewskiej w Toronto

Sobota, 16 września była kolejnym dniem wizyty w Toronto Wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Gosiewskiej. W godzinach rannych wzięła ona udział w Narodowym Czytaniu w polskiej szkole przy Konsulacie Generalnym RP w Toronto, jak również spotkała się z kierownictwem szkoły i biorącymi udział w czytaniu "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej dziećmi.

Następnie Pani Wicemarszałek udała się pod znajdujący się przy King Street West Pomnik Katyński. Pomnik ten to pierwszy na świecie pomnik upamiętniający ofiary zbrodni katyńskiej, który powstał w publicznej przestrzeni na terenie miejskim. Odsłonięty został 14 września 1980 roku, a w uroczystościach wzięło udział ponad 10 tysięcy osób. Ówczesny Premier Kanady (Pierre Elliott Trudeau - ojciec obecnego Premiera Justina Trudeau) w obawie przed niezadowoleniem z powstania pomnika ze strony władz Związku Radzieckiego zakazał dwóm politykom polskiego pochodzenia, senatorowi Stanleyowi Haydaszowi i posłowi Jesse Flisowi na uczestnictwo w uroczystościach.

Dla miejscowej społeczności polskiej jest to miejsce szczególnego znaczenia. Pod pomnikiem obchodzone jest wiele patriotycznych uroczystości. Obok pomnika znajduje się również niedawno odsłonięta płyta upamiętniająca ofiary smoleńskie.

Marszałek Małgorzata Gosiewska złożyła wieniec pod Pomnikiem, a następnie zapaliła znicz i złożyła kwiaty przy płycie smoleńskiej.

Po tych uroczystościach Marszałek Małgorzata Gosiewska udała się na położoną nieopodal Pomnika Katyńskiego ulicę Roncesvalles, która po wojnie była sercem polskiej społeczności w Toronto, a od 2003 jest miejscem największego w Ameryce Północnej Festiwalu Polskiego.

Wizyta na Roncesvalles i udział w polskim festiwalu stał się znakomitą okazją do spotkań z Polonią, w których wzięli udział m.in. Minister Infrastruktury w Rządzie Prowincji Ontario, Kinga Surma, Penny Oleksiak, pływaczka, zdobywczyni największej ilości medali olimpijskich w historii Kanady, Alexander Kopacz, złoty medalista w dwójkach bobslejowych na Igrzyskach Olimpijskich w 2018 roku, oraz przedstawiciele organizacji polonijnych.

Po tych spotkaniach Marszałek Małgorzata Gosiewska odwiedziła stoiska organizacji polonijnych, polskiej unii kredytowej, harcerzy.

Na zakończenie wizyty na Roncesvalles Marszałek Sejmu odwiedziła mieszkańców Copernicus Lodge, Polskiego Domu Seniora. Małgorzata Gosiewska spotkała się z jego kierownictwem i mieszkańcami, którzy na tę okoliczność przygotowali specjalny program. W swoim wystąpieniu Marszałek Gosiewska podziękowała seniorom za podtrzymywanie polskich tradycji, a także za lata wspierania polskich wysiłków, których celem było odzyskanie niepodległości.

Po zakończeniu tej wizyty, na położonej nieopodal Domu Kopernika scenie odbyło się spotkanie z uczestnikami Festiwalu. Wystąpienie wygłosiła Konsul Generalna Magdalena Pszczółkowska, która podkreśliła znaczenie Festiwalu, jego rolę w utrzymywaniu polskości w Ontario, a także fakt jak ważnym było utrzymanie nazwy Festiwalu jako Festiwalu Polskiego (w ubiegłym roku istniało poważne zagrożenie, iż władze w Toronto zmienią jego nazwę).

Marszałek Małgorzata Gosiewska podkreśliła jak ważnym w jej działalności politycznej jest utrzymywanie kontaktów z rozrzuconą po całym świecie Polonią, jak cenne doświadczenia zebrała ona podczas drugiej już w tym roku wizyty w Toronto (pierwsza wizyta nastąpiła w czasie obchodzonego w maju Miesiąca Polskiego Dziedzictwa Narodowego w Ontario), i jak docenia rolę, wkład i wysiłek w utrzymywanie polskości i jak dumna jest z roli jaką odgrywa Polonia w historii i teraźniejszości Kanady.


Tekst i zdjęcia: Piotr Figura


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.
NA PODSTAWIE: korespondencja dla PAI


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ
Kopiowanie materiału z portalu PAI jest zabronione

Wyjątkiem jest uzyskanie indywidualnej zgodny redakcji, wówczas zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło:
Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu
wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.
SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHPORTAL WYŚWIETLONO 15 556 525 RAZY

Projekt w 2023 roku dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

×