SWP

   Niemcy


 2023-09-25 Inauguracja działalności Centrum Polonijnego KUL

Rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski i dyrektor Centrum Polonijnego KUL, prof. Janusz Bień, zainaugurowali działalność Centrum Polonijnego KUL w Niemczech z bogatą ofertą kursów w ramach 3. edycji Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą.

„Chciałbym wyrazić wielkie zadowolenie, że Katolicki Uniwersytet Lubelski, ale też inne polskie uniwersytety i wyższe uczelnie coraz śmielej działają za granicą i w coraz większym stopniu kierują swoje inicjatywy do środowisk polonijnych, do Polaków w Niemczech i starają się odpowiadać na ich potrzeby” – podkreślił Ambasador RP Dariusz Pawłoś z okazji inauguracji obecności Centrum Polonijnego KUL w Niemczech.

Spotkanie zorganizowano w Ambasadzie RP w Berlinie, 23 września 2023 r.

Rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski zaznaczył z kolei, że dotychczasowa oferta edukacyjna uczelni spotkała się w Niemczech z bardzo dużym zainteresowaniem.

W liście skierowanym do uczestników uroczystości rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech ks. dr Michał Wilkosz wyraził nadzieję, że większa obecność KUL w Niemczech przyczyni się do integracji Polonii w tym kraju i pomoże Polakom zachować narodową tożsamość w pluralistycznym i wielokulturowym społeczeństwie niemieckim.

Dopełnieniem wydarzenia był koncert członków Chóru oraz artystów Muzykologii KUL.

RFN została trzecim państwem w którym Katolicki Uniwersytet Lubelski i jego Centrum Polonijne, nawiązały współpracę z Ambasadą RP oraz Polską Misją Katolicką, bazując na wcześniejszych doświadczeniach zebranych we Francji i Wielkiej Brytanii.

W ramach 3. edycji Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą organizowanego przez Centrum oferowany jest bogaty zakres kursów realizowanych online oraz w trybie stacjonarnym. Zajęcia są bezpłatne i odbywają się w języku polskim w wymiarze 1 kurs – 80 godz. Dwie wcześniejsze edycje Studium zgromadziły ok. 550 słuchaczy z 21 krajów. Rekrutacja na nowy cykl 18 kursów jest otwarta do 15 października br.

Zainteresowani mogą uzyskać więcej informacji na stronie www.polonia.kul.pl.


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.
NA PODSTAWIE: gov


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ
Kopiowanie materiału z portalu PAI jest zabronione

Wyjątkiem jest uzyskanie indywidualnej zgodny redakcji, wówczas zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło:
Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu
wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.
SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHPORTAL WYŚWIETLONO 15 698 986 RAZY×
NOWOŚCI ARCHIWUM WIADOMOŚCI HISTORIA-KULTURA DZIAŁANIA AGENCJI BADANIA NAUKOWE NAD POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ
FACEBOOK PAI YOUTUBE PAI NAPISZ DO REDAKCJI

A+ A-
POWIĘKSZANIE / POMNIEJSZANIE TEKSTU